Gå til hovedindholdet

EU & Erhverv

EU & Erhverv arbejder med at udvikle rammerne for det primære erhverv i Danmark med fokus på erhvervsstøtte. Det gør vi gennem vores arbejde med EU-forvaltning, politikudvikling og design af støtteordninger, Herudover arbejder vi med minister-, departements- og direktionsbetjening samt lovbekendtgørelser og vejledninger inden for enhedens ansvarsområde.

Enhedens fire teams arbejder med Det danske Landdistriktsprogram, Økologi, EU's fælles markedsordning, nationale ordninger og revision. Arbejdet inden for dette brede spektrum af områder giver et stort indblik i fødevareklyngen i Danmark. 

Opgaver og ansvar

Opgaver

 • Minister-, departements- og direktionsbetjening
 • EU-koordination (kommunikation med kommissionen, fortolkning af EU-regler, deltagelse i EU møder)
 • Oplæg til politiske forhandlinger
 • 360 graders ansvar for at udvikle, designe, vedligeholde og understøtte de til enhver tid gældende tilskudsordninger, herunder sikre et godt og effektivt administrationsgrundlag
 • Udarbejde bekendtgørelser og lovarbejde
 • Forberedelse, deltagelse og opfølgning på revisioner
 • Behandling af aktindsigtssager og klagesager
 • Kontrolstyring
 • Support til sagsbehandlingen i Sønderjylland

 Ansvarsområder

 • Landdistriktsprogrammet: Team LDP Miljø og Team LDP Landbrug arbejder med udvikling og implementering af det danske Landdistriktsprogram. Endvidere har de ansvaret for at udvikle, designe, vedligeholde og understøtte de til enhver tid gældende tilskudsordninger. Læs mere om det danske landdistriktsprogram 2014-2020 her.
 • EU's fælles markedsordninger: Team Markeds- og nationale ordninger varetager administration og kontrol i Danmark af ordningerne under den fælles EU-markedsordning. Endvidere har de ansvaret for at udvikle, designe, vedligeholde og understøtte de til enhver tid gældende tilskudsordninger. Læs om den fælles EU-markedsordning her.
 • Nationale tilskudsordninger: Team Markeds- og nationale ordninger varetager administration af de nationale tilskudsordninger.
 • Økologi & Klager: Team Økologipolitik koordinerer den overordnede politikudvikling på økologiområdet, herunder udvikling samt implementering af økologiske handlingsplaner for Danmark. Team Økologipolitik deltager desuden i arbejdet med at udvikle økologireglerne på EU-niveau. Teamet varetager også klagesagsbehandling på alle projektstøtteordninger. Du finder den Økologiske Handlingsplan 2020 her.

Organisatorisk placering

EU & Erhverv er en del af området EU & Landbrug.

Ledelse

Enhedschef Marie Guldborg
Enhedschef Katrine Kaldahl
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: euogerhverv@lbst.dk 

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
EU & Landbrug
EU & Erhverv
Tlf.: 3395 8000
E-mail: euogerhverv@lbst.dk 

Opdateret 12. januar 2018

MENU