Gå til hovedindholdet

Direkte Betalinger

Vi udarbejder og fortolker reglerne om direkte støtte til landbruget, dvs. ordningerne grundbetaling og betalingsrettigheder, grøn støtte, slagtepræmier, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere.

Opgaver og ansvar

Vi har ansvar for:

  • bekendtgørelser, vejledninger, kontrolinstrukser og lovarbejde
  • faglige afklaringer
  • erhvervskontakt - afklaring af ønsker og behov
  • nyheder og kommunikation
  • klagesager - indstillinger til Klagecentret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • minister- og departementsbetjening
  • udformning af nye støtteordninger
  • forhandlinger med EU-Kommissionen

Organisatorisk placering

Direkte Betalinger er en del af området EU & Landbrug

Ledelse

Enhedschef Adam Grønlykke Mollerup
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: direktebetalinger@lbst.dk

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
EU & Landbrug
Direkte Betalinger
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: direktebetalinger@lbst.dk

MENU