Gå til hovedindholdet

Tidligere arrangementer

Her kan du læse nærmere om Landbrugsstyrelsens tidligere møder, seminarer, foredrag m.m.

Informationsmøder om stald- og teknologiordninger 2018

Landbrugsstyrelsen afholdte den 16. og 17. maj 2018 i Kolding og Aalborg informationsmøder om tilskudsordningerne modernisering af kvægstalde, miljøteknologi og etablering af løsdrift i farestalde, som alle åbner for ansøgning i sommeren i 2018.

Du kan her se præsentationen for informationsmøderne.

Du kan nedenfor også finde folderne som vi uddelte til informationsmøderne:

Hvis du er interesseret i at få folderen trykt, så kan du skrive til euerhverv@lbst.dk og få  udleveret versioner af folderne velegnet til tryk.

Temadag om de nye planteforædlingsteknikker

Den 30. januar 2018 afholdt Landbrugsstyrelsen en temadag om nye planteforædlingsteknikker.

Se præsentation fra dagen her

Invitation til temadagen

Program for temadagen

Som forberedelse til mødet har styrelsen i samarbejde meden arbejdsgruppe bestående af forskellige interessenter udarbejdet tre diskussionspapirer:

Diskussionspapir om teknikkerne 

Orientation Paper - Techniques (English)

Diskussionspapir om mulighederne 

Orientation Paper - Opportunities (English)

Diskussionspapir om risikoen

Orientation Paper - Risc (English)

Landbrugsseminarer 2017

I slutningen af januar 2017 holder Landbrugsstyrelsen tre seminarer for landbrugskonsulenter og landmænd.

På møderne vil deltagerne få en opdatering i forhold til Fællesskema 2017. Derudover er de store emner på møderne de fremtidige efterafgrøderegler, kontrollen og kontrolrapporterne samt nyt i støtteregler.

Se præsentationerne til Landbrugsseminarer 2017

Formiddagens program:

Eftermiddag - mest for landmænd:

Eftermiddag - mest for konsulenter:

Workshop om brug af satellitbilleder i landbruget

Kom til workshop om brug af satellitbilleder, som gratis stilles til rådighed af ESA.

Der vil være et specifikt spor om anvendelse i landbruget med oplæg fra bl.a. Landbrugsstyrelsen og SEGES.

Workshoppen skydes i gang af Andreas Mogensen og foregår på Hotel Scandic City i Århus den 9. marts 2017.

Det er gratis at deltage og du kan tilmelde dig her inden 7. februar 2017: http://workshop.copernicus.eu/denmark-infosession.

Kom til temadag eller informationsmøde om naturpleje

Landbrugsstyrelsen finansierer gratis temadage og informationsmøder for landmænd. SEGES står for at afholde kurserne, hvor du kan høre om reglerne for tilskud til naturplejearealer, kontrol og hvordan du bedst plejer dine græs- og naturarealer. 

 • Du får nyeste viden om tilskudsmulighederne til naturpleje
 • Du oplever andre landmænds praktiske erfaringer med naturpleje
 • Du hører om, hvordan du undgår at overtræde tilskudsreglerne

Du er velkommen til at deltage i både temadage og kortere informationsmøder, og det er gratis at deltage.

Temadage for landmænd
Temadagene er heldagsarrangementer, hvor der er faglige indlæg om tilskudsregler og effekten af naturpleje. Vi tager ud til naturområder, hvor du kan se naturpleje i praksis og møde landmænd, der har gode erfaringer med naturpleje. Du kan også tale med en repræsentant for Landbrugsstyrelsen, kommunens naturmedarbejder og konsulenter med speciale i naturpleje. Du kan høre om, hvordan man håndterer dyr på naturarealer og om muligheder og udfordringer i forhold til tilskud og kontrol.

Informationsmøder
Du kan deltage i et to timers aftenmøde, hvor du bliver opdateret på tilskudsreglerne og kontrollen af plejegræsordningen. Du kan også høre erfaringerne fra en landmand, der arbejder med naturpleje. Møderne er rettet mod både konsulenter, der vil opdateres på tilskudsreglerne, og landmænd der gerne vil afklare, om naturpleje er noget for dem.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Dato for arrangementerne og mere information vil blive vist på plejegræs.dk

Landbrugsseminarer 2016

I slutningen af januar 2016 holder Landbrugsstyrelsen tre seminarer for landbrugskonsulenter og landmænd.

På møderne vil deltagerne få en opfølgning på landbrugsreformen 2015. Derudover vil de store emner på møderne være fremtidige gødskningsregler, støtteberettigede græsarealer og kontrol.

Se præsentationerne til Landbrugsseminarer 2016

Formiddagens program:

Eftermiddag - mest for landmænd:

Eftermiddag - mest for konsulenter:

Landbrugsstyrelsen drager ud - CAP foredrag

Landbrugsstyrelsen drager ud i landet i de kommende uger med oplægget 'Din landbrugsstøtte i 2015'.

Oplægget handler om landbrugsreformen 2015-2020, og præsenterer samtidigt de nye regler for:

 • Grundbetaling
 • Grønne krav
 • Slagtepræmie
 • Støtte til unge landbrugere
 • Ø-støtte

Vil du vide mere eller deltage i CAP-foredragene, skal du kontakte din lokale landboforening eller konsulent. 

Læs mere om Landbrugsreformen (CAP)

Informationsmøde om Økologifremmeordningen og offentlige køkkener

Landbrugsstyrelsen inviterer alle interesserede til informationsmøde 13. maj om den kommende ansøgningsrunde for Økologifremmeordningen og den særlige indsats om offentlige køkkener.

Snart åbner ansøgningsrunden til Økologifremmeordningen. Der er i 2015 afsat 40 mio. kroner til ordningen - 28 mio. kroner er afsat til omstilling af offentlige køkkener.

Derfor inviterer Landbrugsstyrelsen til informationsmøde 13. maj 2015 kl. 10.00-12.00. Mødet finder sted Nyropsgade 30, 1780 København V.

På mødet vil du kunne høre mere om:

 • ordningens formål
 • ændringer fra tidligere ansøgningsrunder
 • prioriteringskriterier for ansøgninger

Det endelige program for informationsmødet bliver sendt umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmeld dig senest 11. maj

Du tilmelder dig på projektdesign@lbst.dk senest den 11. maj 2015. Angiv navn og virksomhed/organisation.

Hvis du har spørgsmål til informationsmødet, er du velkommen til at kontakte Lise Helene Koustrup, Projektdesign, på liheko@lbst.dk

Læs mere om Økologifremmeordningen i vores tilskudsguide.
Siden opdateres løbende op til ansøgningsrundens start.

Landbrugsseminarer 2015

I slutningen af januar 2015 holdt Landbrugsstyrelsen tre seminarer for landbrugskonsulenter og landmænd.

På møderne hørte deltagerne om nyt i forhold til ansøgningsrunden 2015, dvs. information om de nye støttemuligheder efter landbrugsreformen, nyt i Fællesskema og IMK.

Bemærk, at der er lukket for tilmelding til seminarerne.

Se præsentationerne til Landbrugsseminarer 2015 

Landsskuet - Dyrskuet i Herning 3.-5. juli

Landbrugsstyrelsen deltager på Landsskuet i Herning. Her kan du få en afslappet snak med vores jordbrugskontrollører og høre mere om, hvordan kontrollen foregår. Du kan få hjælp og vejledning til optegning af markkort og markblokke af vores Internet Markkort team, eller du kan høre mere om Landbrugsstyrelsens generelle arbejde med at skabe de bedste rammer for vækst i fødevareerhvervene. 

Læs mere om landsskuet på landdskuet.dk

Åbningstider

Torsdag den 3. juli, kl. 9-17.
Fredag den 4. juli, kl. 9-17.
Lørdag den 5. juli, kl. 9-16.30.

Pris

Dagsbillet: 100 kr. for voksne, 40 kr. for børn 7-14 år, gratis adgang 0-6 år.
Partoutkort til alle tre dage: 200 kr. for voksne, 80 kr. børn 7-14 år.

Kulturnat i Fødevareministeriet 10. oktober

Landbrugsstyrelsen inviterer fredag den 10. oktober kl. 18.00 - 24.00 til kulturnat i Fødevareministeriets gård, Slotsholmsgade 12.

Temaet i år er den gode mad. 

Du kan finde Fødevareministeriet her

Her kan du høre mere om danskernes kartofler og smage et lunt eksemplar med en smørklat. Ved siden af kan du gå på opdagelse i en sansehave med krydderurter, hvor du blandt andet kan tage en lille krydderurtetest.

Ud for havnegade 1 ved kajplads 139 ligger Landbrugsstyrelsens fiskerikontrolskib Havørnen desuden til kaj. Her kan du komme ombord og få en snak med vores kontrollører, og høre mere om arbejdet til havs.

I de øvrige boder i Slotsholmsgade kan du høre mere om danskernes mad og smage udvalgte nationalretter, høre mere om dyrevelfærd og smage saft fra friskpressede danske æbler. 

Der vil muligvis også være et musikalt indslag i løbet af aftenen.

Temamøde om EU-lovgivning om planteformeringsmateriale, 5. maj

Landbrugsstyrelsen inviterer til temamøde. Temamødet giver en status på forhandlingerne af den kommende lovgivning om produktion af og handel med planteformeringsmateriale.

Mødet giver dig mulighed for at give dine synspunkter til kende, og pege på nogle af de knaster, der kan være i den kommende lovgivning.

Program

Vi vil give en status på forhandlingerne af EU’s kommende lovkompleks, som samlet vil få betydning for produktion af planteformeringsmateriale i fremtiden. Mødet vil primært omhandle forslaget til ny EU-lovgivning om planteformeringsmateriale (PRM).

Vi vil have fokus på nogle af de knaster som Europa Parlamentet og Rådet har identificeret indtil nu, bl.a. antallet af delegationer til Kommissionen, forslagets anvendelsesområde og undtagelser herfra, nye muligheder for plantegenetiske ressourcer, fx. heterogent materiale, nichemateriale og bevaringssorter, samt finansiering og undtagelse for mikrovirksomheder.  

Tid og sted

 • Hvor: Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.
 • Hvornår: Mandag den 5. maj 2014 kl. 10-13.
 • Hvem: Alle er velkomne til at deltage.    

Sådan tilmelder du dig

Skriv en mail til planter@lbst.dk senest den 30. april 2014 med dine kontaktoplysninger og dine særlige interesseområder.

Vær godt forberedt til temamødet

Du finder Kommissionens forslag til den kommende EU-lovgivning om planteformeringsmateriale her: 

Europa Parlamentets pressemeddelelse om afvisning af Kommissionens forslag findes her:

Hvordan styrker vi fremtidens biavl i Danmark?

Miljø- og Fødevareministeriet skal have udformet en ny biavlsstrategi. Derfor inviterer vi til fem roadshow rundt i landet for at sætte gang i dialogen mellem en bred kreds af interessenter.

Vi opfordrer biavlere inden for fritids- og erhvervsbiavl, landbruget herunder frøbranchen, naturforvaltere fra kommuner, nationalparker og militære områder og forskerne til at deltage og give deres input til, hvordan vi fremtidssikrer den danske biavl til gavn for biodiversiteten.      

Program

Vi starter med oplæg fra Landbrugsstyrelsen og Aarhus Universitet om, hvor vi er nu med biavlen i Danmark.

Herefter vil der blive en faglig dialog om indsatsområderne for at få input til den nye biavlsstrategi.

Tid og sted

Alle arrangementer foregår kl. 19:00 – 21:30 og vil blive afholdt følgende steder: 

 • 11. marts: Dalum Landbrugsskole
 • 19. marts: Vejen
 • 20. marts: Aarhus Universitet, Foulum
 • 1. april: Aarhus Universitet, Flakkebjerg
 • 2. april: Landbrugsstyrelsen, København

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at skrive til planter@lbst.dk - senest en uge før afholdelsen på de respektive steder af hensyn til forplejningen.

Arrangementet er gratis.

Læs mere om biavl

Åbent hus i Randers den 5. og 6. marts 2014

Hør om Fællesskema 2014, og mød en kontrollør

Onsdag den 5. marts og torsdag den 6. marts 2014 kl. 10.00-17.00 holdte Landbrugsstyrelsens kontor i Randers åbent hus for alle landmænd og konsulenter.

Kom og få en faglig snak

Til vores åbent hus var der mulighed for at få en uformel snak med en medarbejder fra styrelsen og høre om forskellige emner og få svar på forskellige spørgsmål om bl.a.:

Fællesskema 2014:

 • Hvad er nyt i Tast selv-service

 • Generel vejledning i at udfylde Fællesskemaet.

Kontrol:

 • Hvordan et kontrolbesøg foregår

Vores nye hjemmeside:

 • Vores nye hjemmeside og tilskudsguide

Vi må vejlede, ikke indberette for dig

Der var mulighed for at medbringe eget NemID eller digitale signatur.

Vi kan ikke indberette din ansøgning om Enkeltbetaling for dig, men du kan få svar på spørgsmål om udfyldelse af en ansøgning.

Her finder du os

Vores adresse er:

Landbrugsstyrelsen

Haraldsvej 60, 2. L32

8960 Randers SØ

Parkering

Der er parkeringsmuligheder ved vores kontor.

Arrangementet er gratis

Det er gratis at deltage, og tilmelding var ikke nødvendig. 

MENU