Gå til hovedindholdet

Mission, vision og værdier

I Landbrugsstyrelsen arbejder vi for at udnytte naturressourcer bæredygtigt og bidrage til vækst i fødevarerhvervet. Det gør vi ved at regulere og kontrollere erhvervene og ved at yde tilskud. Læs om vores mission, vision og værdier. 

Sammenhængen mellem natur og erhverv

Bæredygtige produktionsformer

En af de største udfordringer, verden står over for i dag, er at udnytte naturressourcerne på den mest fornuftige måde. Jordens befolkningstal stiger hastigt, og efterspørgslen på fødevarer øges i samme takt. Samtidig truer overudnyttelse af naturressourcerne med at ødelægge grundlaget for, at vi kan producere fødevarer nok til alle. Løsningen er en omstilling til mere bæredygtige produktionsformer.

Vækst i erhvervene

Grøn omstilling rummer et stort potentiale for Danmark, og kanstyrke vores position på verdensmarkedet som en ansvarlig leverandør af kvalitetsfødevarer. Det vil sikre fødevareproducenternes livsgrundlag på lang sigt, skabe vækst i fødevaresektoren og dermed flere arbejdspladser i Danmark.

Tilskud, regulering og kontrol

Landbrugsstyrelsen støtter denne udvikling ved at regulere og kontrollere erhvervene, ved at yde tilskud til initiativer og ved at indgå i konstruktive dialoger med vores kunder og interessenter.

Vores mission

Landbrugsstyrelsen udmønter regeringens politik ved at skabe værdi for landbrugserhvervet på et bæredygtigt grundlag. 

Vores vision

Danmark skal have et landbrug, der er blandt Europas bedste, så vi kan skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele landet og samtidigt passe på vores klima og miljø. Vores vision er derfor at skabe rammerne for erhvervet, så de kan lykkes med at blive et af Europas mest konkurrencedygtige.  

Vores værdier

Landbrugsstyrelsen har fem værdier, som definerer den måde, vi tænker og handler på internt og i forhold til vores omverden.

De fem værdier er: 

  • Nytænkning

Vi tør gå nye veje, fordi den gængse vej ikke altid er løsningen. Vi vil selv gå forrest, når vi beder andre tænke nyt. 

  • Åbenhed

Vi har en åben dialog med vores omverden, fordi vi skal forstå og lade os inspirere af vores kunder og interessenter. 

  • Ansvarlighed

Vi tager hver især ansvar for, at alt, hvad vi gør, skaber resultater. 

  • Faglighed

Vi bruger høj faglighed som afsæt for konstruktivt tværfagligt samarbejde. 

  •  Engagement 

Vi engagerer os i vores opgaver, fordi de alle bidrager til et vigtigt formål.

MENU