Gå til hovedindholdet
Om styrelsen

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.

Landbrugsstyrelsen har afdelinger over hele landet. Vi er ofte i kontakt med landmænd, gartnere og en bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder inden for fødevareområdet. 

Den 7. august 2017 blev Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsens virksomhedsstrategi: Nemt, enkelt og til tiden

Danmark skal have et landbrug, der er blandt Europas bedste, så vi kan skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele landet og samtidig passe på vores klima og miljø. Det er vores vision at skabe de bedste rammer for, at det kan lade sig gøre. 

Vi gør det nemt, enkelt og til tiden for landmænd, gartnere og virksomheder

Vores strategi for 2017-2022 har fokus på landmænd, gartnere og virksomheder. Vi skal skabe værdi for landmænd, gartnere og virksomheder, og det skal ske på et bæredygtigt grundlag. Det er afgørende for erhvervets konkurrenceevne på den lange bane, at vi finder bæredygtige løsninger, så hele ressourcegrundlaget for at drive landbrug ikke forsvinder.   

Jette Petersen, direktør i Landbrugsstyrelsen, udtaler: 

”Vi skal gøre det nemt at være kunde i styrelsen, vores regler skal være enkle og forståelige, og vi skal udbetale, kontrollere og afgøre sagerne til tiden. Det er vigtigt, at vi gør vores del af arbejdet godt, så vores kunder kan koncentrere sig om at være konkurrencedygtige og på forkant med den rivende udvikling på området. Strategien strækker sig frem til 2022 – og det er nødvendigt, for vi er ambitiøse med vores mål”. 

Vision og mission

Vores mission og vision beskriver, hvem vi er – vores DNA – og hvor vi gerne vil hen. Vores strategi skal bringe os et skridt nærmere vores vision og samtidig understøtte vores mission. 

Vores mission: Landbrugsstyrelsen udmønter regeringens politik ved at skabe værdi for landbrugserhvervet på et bæredyg­tigt grundlag. 

Vores vision: Danmark skal have et landbrug, der er blandt Europas bedste, så vi kan skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele landet og samtidig passe på vores klima og miljø. Vores vision er derfor at skabe de bedste rammer for erhvervet, så de kan lykkes med at blive et af Europas mest konkurrencedygtige. 

4 fokusområder 

Strategien er struktureret omkring 4 fokusområder: fremsynet erhvervspolitik, kundeservice i top, digitalisering i centrum og effektiv forvaltning af høj kvalitet. Til hvert fokusområde er der knyttet mål og en række KPI’er, som skal opfyldes frem mod 2022. 

Hent strategien

 

Vores metode: Regulering, tilskud, kontrol – og dialog med omverden

Vores hovedopgave er at fordele tilskud inden for landbrug.

Vi regulerer og udformer love og regler

Vi regulerer landbrug og gartnerier ved at udvikle og implementere love og bekendtgørelser, som skal sikre bæredygtige rammer for både erhvervet og naturen.

Vi administrerer EU-midler og udbetaler tilskud

Vi giver tilskud til bl.a. landbrugsproduktion, forskning og udvikling, der fremmer vækst og grøn omstilling i fødevareerhvervet. Vi administrerer flere end 100 tilskudsordninger, hvoraf Grundbetalingen til landmænd er den største. Mere end 80 % af pengene kommer fra EU, mens resten finansieres af den danske stat.

Styrelsen er betalingsorgan for EU. Vi er, som de eneste i Danmark, godkendt til at udbetale tilskud fra EU´s landbrugsfonde til bl.a. landmænd og virksomheder. Vores udbetalinger skal leve op til de regler, som EU har fastsat for, hvordan pengene bliver udbetalt korrekt.

Vi kontrollerer landbrugserhvervet

Landbrugsstyrelsen fører kontrol for at sikre, at love og regler overholdes og har den ønskede effekt.

Vi kontrollerer landbrug og gartnerier for at sikre, at landmændene opfylder kravene til tilskud, og vi kontrollerer, at støtten bliver udbetalt korrekt og i følge reglerne. 

Vi udfører 21.000 fysiske kontroller om året og kører ind på mange gårdspladser og virksomheder.

Vi ønsker dialog med vores kunder og omverden

Vi prioriterer en åben dialog med vores omverden og samarbejde med vores kunder og interessenter. Med udgangspunkt i høj faglighed og tværfagligt samarbejde med erhvervslivet og organisationer, kan vi udvikle nye løsningsmodeller.

Læs vores præsentationsfolder om Landbrugsstyrelsen

Vores medarbejdere: mange typer uddannelser og opgaver

I Landbrugsstyrelsen er vi ca. 1100 medarbejdere og faglige eksperter inden for landbrug, fødevarer, EU og samfundsfaglige områder. Vi har en af de største It-afdelinger i staten.

Vores medarbejdere har meget forskellige faglige baggrunde og kompetencer til at løse vores mange forskellige opgaver.

Vi har ca. 17 forskellige personalegrupper repræsenteret, som f.eks.: 

 • HK´ere
 • AC´ere
 • Plantekontrollører
 • Jordbrugsakademikere
 • Agronomer
 • Geografer
 • Økonomer
 • Jurister
 • Landinspektører
 • Journalister

Vi samarbejder på kryds og tværs, ofte med inddragelse af andre dele af ministeriet eller kolleger i andre ministerier eller EU.

Styrelsen i hele landet

Vi er fordelt på 8 lokationer rundt om i landet.

Ca. 550 af vores medarbejdere arbejder på vores kontor i København, mens ca. 300 medarbejdere arbejder på vores kontor i Augustenborg og 100 i Tønder. Herudover arbejder ca. 150 på vores 5 regionale plantekontrolkontorer

Se, hvor du kan finde Landbrugsstyrelsen rundt om i landet

Vores EU-arbejde

Hovedparten af vores arbejde er baseret på internationale forhandlinger og samarbejde. Både når vi udvikler langsigtede initiativer og i vores daglige arbejde. 

Medarbejdere fra Landbrugsstyrelsen deltager ofte i arbejdsgrupper, komitéer og møder i Bruxelles. Vi repræsenterer officielt Danmark i Kommissionen og i det Europæiske råd.

Vi er med til at fastlægge EU’s regler og arbejder med at udmønte reglerne i dansk lovgivning. Vi udarbejder materiale og direktiver, som skal forhandles i EU-parlamentet og følger tæt, hvordan de øvrige EU-lande implementerer love og direktiver.

Når Miljø- og fødevareministeren deltager i møder i EU biddrager vi også med relevant viden. 

Læs mere om vores EU-arbejde 

Certificeret i ISO 27001

Landbrugsstyrelsen har i 2016 opnået at blive certificeret i den internationale standard ISO 27001. Certificeringen er en forudsætning for, at styrelsen kan være et EU-udbetalingsorgan og dokumenterer, at styrelsen har en høj standard inden for informationssikkerhed.

Hvad betyder certificeringen i ISO 27001? 

Vi behandler en masse information hver eneste dag, når vi sagsbehandler, kontrollerer og udbetaler støtte og tilskud. ISO 27001 er en international standard til styring af informationssikkerhed, der blandt andet skal sikre, at:

 • Kun de rette har adgang til fortrolige oplysninger og personoplysninger
 • Vi fastholder en høj kvalitet i vores arbejde med data
 • Vores systemer er driftssikre i en grad, hvor vi kan betjene vores kunder

Landbrugsstyrelsen er den anden statslige styrelse, som er certificeret efter ISO 27001-standarden.

MENU