Gå til hovedindholdet

Betaling og udbetaling

Her kan du se, hvordan du sender en faktura, eller hvordan du tilknytter din NemKonto, så du kan få udbetalt tilskud fra Landbrugsstyrelsen på din konto. Du kan også læse om, hvordan du betaler penge tilbage til os.

Skal du betale penge tilbage?

Hvis du skal betale tilskud, renter eller lignende tilbage til Landbrugsstyrelsen, skal du bruge det betalings-ID, der fremgår af det brev om tilbagebetaling, du har modtaget fra os.

Alle andre indbetalinger skal ske på Landbrugsstyrelsens konto i Danske Bank på kontonummer: 0216-4069048706

Udbetaling via NemKonto

Tilskud fra Landbrugsstyrelsen bliver indsat på din NemKonto.

Alle borgere og virksomheder skal have en NemKonto. Udbetalingen vil derfor ske til den bankkonto som du har oplyst som din NemKonto.

Hvis du har et CVR-nummer, SE-nummer eller P-nummer, skal du være opmærksom på, at du også skal tilknytte din NemKonto til disse numre, selvom du allerede har tilknyttet en NemKonto til dit CPR-nummer.

Hvad er en NEMkonto?

En NemKonto er en helt almindelig bankkonto. Du kan selv bestemme, hvilken konto du vil registrere som din NemKonto.

Du kan registrere din NemKonto gennem dit pengeinstitut eller på NemKontos hjemmeside. Husk at oplyse fx. CVR-nummer til dit pengeinstitut, hvis det er dette nummer, NemKontoen skal være knyttet til.

Begreber

Få en kort forklaring på begreber som fx. P-nummer. Du skal bruge dem, når du udfylder ansøgningsskemaerne.

 • CVR-nummer
  Alle danske virksomheder har et CVR-nummer. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er et ottecifret nummer, som virksomheder skal bruge overfor myndigheder m.v., når de skal identificere sig.
 • P-nummer
  Virksomheder skal også have et P-nummer (Produktionsenhedsnummer). En virksomhed kan have op til flere p-numre, hvis virksomheden har flere forskellige afdelinger rundt om i landet på forskellige adresser. Hver afdeling, der har sin egen adresse, skal have et p-nummer. P-nummeret er et ticifret nummer.
 • SE-nummer
  Til en virksomheds CVR-nummer kan der være tilknyttet et eller flere SE-numre. SE-nummeret bruges af SKAT til at opkræve AM-bidrag, SP-bidrag, A-skat m.v.
 • Virksomheder og CPR-nr.
  Er du en enkeltmandsvirksomhed, skal du oplyse CPR-nr, når du søger. Virksomheder skal angive CVR-nummer og må derfor ikke bruge CPR-nummer. 

Læs mere om Nemkonto

 • NemKontos hjemmeside
  På NemKontos hjemmeside kan du læse mere om, hvordan betalinger fra det offentlige til privatpersoner og virksomheder sker elektronisk via Nemkonto.
 • Erhvervsstyrelsen
  Du skal henvende dig til Erhvervsstyrelsen, hvis din virksomhed ændrer adresse og derfor skal have tildelt et P-nummer.

Elektronisk fakturering

Når du handler med offentlige myndigheder, skal du sende fakturaen elektronisk.

Sådan sender du en elektronisk faktura

Disse oplysninger skal stå på fakturaen:

 • EAN-lokationsnummer - 5798000877955
 • Virksomhedens CVR-nummer eller evt. SE-nummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Betalingsoplysninger
 • Referenceperson og evt. rekvisitionsnummer

Betalingsfrist

Staten har altid en betalingsfrist på minimum 30 dage fra fakturadato.

Sådan sender vi en elektronisk faktura

For at kunne sende elektroniske fakturaer til dit firma, skal vi bruge følgende oplysninger:

 • Firmaets EAN-lokationsnummer (EAN-nummeret er et kundenummer eller virksomhedsnummer, der entydigt identificerer den offentlige institutioner for leverandøren).
 • Evt. CVR-nummer
 • Bekræftelse på at din virksomhed kan modtage elektronisk faktura gennem en VANS-udbyder i OIO-XML-format.

Hvis ikke vi har disse oplysninger, kan vi ikke sende fakturaen elektronisk. I det tilfælde sender vi den på papir.

Læs mere

Brug denne blanket for at sende en faktura direkte til en myndighed eller offentlig institution.

Genvej til virk.dk: NemHandel Fakturablanket 

EAN og CVR-numre i Landbrugsstyrelsen

CVR-nummer

• 20814616

EAN nummer

• Centralt EAN nummer
5798000877955  

Betaling af gebyrfinansierede ydelser

Visse ydelser fra Landbrugsstyrelsen skal betales med et gebyr af brugeren. Følgende områder er dækket af nedenstående generelle regler:

1: Betaling for certificering og kontrol af virksomheder der fremstiller træemballage m.v.

2: Betaling for plantesundhedskontrol m.m. 

3: Betaling for kontrol med skovfrø og -planter m.m.

Rekvirenten modtager løbende Landbrugsstyrelsens faktura for leverede ydelser. Priserne fastsættes til de enhver tid gældende priser på faktureringstidspunktet. Betaling skal ske til Landbrugsstyrelsen senest 30 dage efter fakturaens dato ved at benytte det medsendte indbetalingskort med kreditornr. 85769146.

Betales der ikke rettidigt, skal der betales rente af beløbet. Den tillagte rente faktureres med minimum 50 kr. pr. faktura.

Priserne er angivet i kr. eksklusiv moms. Der tillægges moms på frivillige rekvirerede ydelser, men ikke på de lovpligtige ydelser.

MENU