Gå til hovedindholdet

Aktiv informationspligt

Landbrugsstyrelsen har pligt til at informere aktivt om sin virksomhed på hjemmesiden lbst.dk. Informationspligten er en følge af offentlighedslovens § 17 stk. 1 og 2 og bekendtgørelsen om aktiv formidling af miljøoplysninger.

Læs ”Lov om offentlighed i forvaltningen” på Retsinformation

Læs "Bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger” på Retsinformation

Information på hjemmesiden

Landbrugsstyrelsen har fastsat, at følgende information skal være offentligt tilgængelig på styrelsens hjemmeside lbst.dk:

  • Overordnet information om Landbrugsstyrelsens arbejdsområder
  • Styrelsens mission, vision og værdier
  • Information om Landbrugsstyrelsens organisation og kontaktoplysninger til centrale medarbejdere
  • Aktuelle nyheder og publikationer om styrelsens virksomhed og arbejdsområder
  • Links til styrelsens årsrapporter og resultatkontrakter
  • Oplysninger om styrelsens råd og udvalg
  • Information om styrelsens tilskudsordninger - herunder betingelser for at søge om og få tilskud
  • Links til gældende love, regler og vejledninger på Landbrugsstyrelsens område
  • Links til Klagecentret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvis afgørelser illustrerer administrativ praksis på styrelsens vigtigste forvaltningsområder

Oplysningerne holdes opdaterede, så de er aktuelle og retvisende.

MENU