Gå til hovedindholdet

Vigtigt at landmænd indsender gødningsregnskab

Det er vigtigt, at landmænd indsender deres gødningsregnskab til os, for at vi kan kontrollere gødningsforbruget i Danmark. Hvis vi endnu ikke har modtaget de lovpligtige gødningsregnskaber for 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, sender vi sagen videre til politiet.

Publiceret 5. januar 2018

For at sikre en velfungerende kontrol med gødskningsreglerne og gødningsforbruget i Danmark er det afgørende, at alle landmænd, der har pligt til at indberette deres gødningsforbrug, sender deres gødningsregnskab til Landbrugsstyrelsen til tiden.

Cirka 1.500 landmænd har undladt at sende deres gødningsregnskab i et eller flere af de seneste tre planår, på trods af at vi har sendt rykkerbrev til dem. Derfor vil deres sag nu blive sendt videre til politiet, der kan sanktionere en eventuel overtrædelse med bøde.

De pågældende gødningsregnskaber skulle være indsendt henholdsvis den 31. marts 2015 for planåret 2013/2014, den 31. marts 2016 for planåret 2014/2015 og den 31. marts 2017 for planåret 2015/2016.

Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberette gødningsregnskabet for alle de planperioder, virksomheden har været tilmeldt registeret. Dette gælder i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og det gælder også, hvis du

  • Er ophørt med at drive landbrug efter den 1. august i planperioden
  • Har bortforpagtet arealerne efter den 1. august i planperioden
  • Ikke har brugt gødning

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til jordbrugskontrol@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU