Gå til hovedindholdet

Vi sender en ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse i høring

Bekendtgørelsen, som er i høring til 5. december 2017, indeholder forslag til en række ændringer af krydsoverensstemmelseskravene, som vil være gældende fra og med den kontrol, der gennemføres i 2018.

Publiceret 14. november 2017

Du kan nu læse og kommentere på den nye bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, som indeholder forslag til en række ændringer af krydsoverensstemmelseskravene. Blandt andet fjerner vi kravet om løbende indberetning til CHR, når du har får og geder, og vi forenkler udformningen af kravene vedrørende anvendelse af medicin til fødevareproducerende dyr. Læs mere om de foreslåede ændringer længere nede i nyheden.

Send dit høringssvar til os senest 5. december 2017

Du kan se alle foreslåede ændringer i høringsmaterialet til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse på høringsportalen, hvor du også kan kommentere på forslaget.

Se forslaget på høringsportalen

Din frist for at afgive høringssvar til den nye bekendtgørelse er 5. december 2017.

Vi forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft medio januar 2018.

Krav om løbende indberetning til CHR fra fåre- og gedebesætninger udgår

I dag skal du indberette til CHR inden 7 dage, efter du har flyttet får og geder. Det skal du fortsat, men fra 2018 vil overtrædelser heraf ikke længere medføre en overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne. I den nye bekendtgørelse indfører vi i stedet et krav om, at du årligt skal indberette det samlede antal får eller geder til CHR. Dermed udgår krav 2.5, delkrav 1 om indberetning inden 7 dage fra flytning, men vi indfører et nyt delkrav om årlige indberetninger til CHR.

Vi foreslår denne ændring på baggrund af en EU-dom afsagt mod Skotland, angående krydsoverensstemmelseskrav til fåre- og gedebesætninger. Vi er i gang med at undersøge, hvilken betydning ændringen får for tidligere trufne afgørelser vedrørende overtrædelser af delkrav 1. Så snart vi har en afklaring vedrørende dette, vil det blive meldt ud i en faglig nyhed.

Vi forenkler udformningen af kravene om landmænds anvendelse af medicin

Kravene om, at dyr og produkter fra fødevareproducerende dyr ikke må indeholde restkoncentrationer af lægemidler, udgår af den nye bekendtgørelse. Det drejer sig om krav 2.14, delkrav 3, 5 og 6. Hvis der bliver fundet restkoncentrationer i dyr eller produkter, vil det i stedet være en overtrædelse af delkrav 2, som beskriver dine forpligtelser til at dokumentere, at du ikke leverer dyr og produkter, der indeholder restkoncentrationer af lægemidler. Se under ”Fakta” nederst på siden, hvad ændringerne betyder for dig.

Vi foreslår ændringerne i medicinkravene på baggrund en større gennemgang af krydsoverensstemmelsesreglerne i 2015 og 2016, som vi foretog i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Gennemgangen viste, at der var behov for at justere enkelte krav vedrørende landmænds håndtering og opbevaring af medicin.

Ifølge EU-reglerne skal en række nationale bestemmelser være underlagt reglerne om krydsoverensstemmelse. Vi arbejder løbende på at sikre, at de nationale bestemmelser bliver korrekt underlagt krydsoverensstemmelsesreglerne – hverken mere eller mindre end EU-reglerne kræver. 

Fakta

På baggrund af ændringerne i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, foreslår vi følgende nye krydsoverensstemmelseskrav:

Krav 2.5, nyt delkrav 5:
”Ejeren eller den besætningsansvarlige skal sørge for, at det samlede antal får eller geder i besætningen skal være indberettet til CHR inden for det seneste år.”

På baggrund af ændringerne i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, foreslår vi, at følgende krydsoverensstemmelseskrav ophæves:

Krav 2.5, delkrav 1:
”Ejeren eller brugeren af en fåre- eller gedebesætning skal sikre, at flytninger til stadighed er registreret i CHR. Følgende oplysninger skal registreres i CHR senest 7 dage efter, at flytningen har fundet sted:

a. Antallet af flyttede får eller geder.

b. Dato for flytningen.

c. Afhænderen af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er udført, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen.

d. Modtageren af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.”

Krav 2.14, delkrav 3:
”Fødevareproducerende dyr, der indeholder restkoncentrationer af et tilladt lægemiddel, som overstiger den fastsatte maksimalgrænseværdi, må ikke leveres til slagtning eller til marked for slagtedyr.”

Krav 2.14, delkrav 5:
”Produkter, som stammer fra fødevareproducerende dyr, herunder kød, mælk, æg og honning, må ikke markedsføres, sælges, overdrages, forarbejdes eller anvendes til konsum, hvis de:

a. indeholder restkoncentrationer af et tilladt veterinært lægemiddel over den fastsatte maksimalgrænseværdi, eller

b. indeholder rester af stoffer, der stammer fra ulovlig behandling.”

Krav 2.14, delkrav 6:
”Produkter, som stammer fra fødevareproducerende dyr, der har været behandlet i strid med punkt 2 må ikke markedsføres, sælges, overdrages eller forarbejdes med henblik på konsum.”

Læs mere om kravene, som de ser ud i dag i vejledning om krydsoverensstemmelse

Vi forventer at have en ny vejledning klar, når den nye bekendtgørelse træder i kraft.

 

 


MENU