Gå til hovedindholdet

Vi kan imødekomme alle ansøgere til pleje af græs- og naturarealer i 2018

Igen i 2018 har der været stor interesse fra landmænd for tilsagn til pleje af græs- og naturarealer, og der er blevet søgt om mere end budgetteret. Miljø- og fødevareministeren har nu besluttet at imødekomme alle ansøgninger. Se fordelingen af ansøgningerne her.

Publiceret 11. juni 2018

Danske landmænd har søgt flittigt på årets ordning for pleje af græs- og naturarealer. Der er blevet søgt nyt tilsagn til i alt ca. 20.000 ha. Det svarer til et beløb på 200 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere end der er afsat på budgettet for 2018 i Fødevare- og landbrugspakken.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har nu besluttet at imødekomme alle tilskudsberettigede ansøgninger om tilsagn.

De ekstra midler gør det samtidig muligt at forny tilsagn for ca. 14.000 ha, som udløber i 2018, og som er genansøgt i år.

Hovedparten af de ansøgte arealer ligger inden for den særlige Natura 2000-udpegning. Her har Danmark særlige forpligtelser til at passe på naturtyper og arter, og ofte er afgræsning afgørende for at bevare disse. Den anden store andel ligger udenfor den særlige Natura 2000-udpegning, men med en høj naturværdi (HNV 5-12). 

Du kan i tabellen nedenfor se fordelingen af årets ansøgninger.

Fordeling af årets ansøgninger på kategorier

Herunder ses, i hvilke kategorier årets ansøgninger er fordelt:

 

Tildeles som

Areal i ha

Natura 2000 – særlig udpegning

11.718

HNV (5-12 samlet)

8.511

HNV  5

2.538

HNV  6

2.249

HNV  7

1.257

HNV  8

957

HNV  9

509

HNV 10

569

HNV 11

358

HNV 12

74

Gentegning i Natura 2000

110

Vådområder

123

I alt

19.643

 

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.

 

 


MENU