Gå til hovedindholdet

Vi har opdateret vejledningen om støtte til unge nyetablerede landbrugere

Vi har opdateret vejledningen for 2018, så støttebetingelserne for ordningen støtte til unge nyetablerede landbrugere er præciseret. Det har vi gjort med udgangspunkt i de ændringer, omnibusforordningen har resulteret i.

Publiceret 13. april 2018

Der er kommet flere ændringer til bekendtgørelsen om direkte støtte efter grundbetalingsordningen mv. pga. omnibusforordningen. Vi har derfor opdateret vejledningen for støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018. 

Afklaring fra Kommissionen om alderskravet

Vi har kontaktet Kommissionen, fordi vi mente, alderskravet for ansøgere til ordningen kunne fortolkes på flere måder. Kommissionen har i deres svar præciseret, at ansøgere til ordningen ikke må være ældre end 40 år i hele det år, hvor de første gang søger grundbetaling.  

Derudover har vi præciseret, hvornår du senest må være etableret for at søge støtte i 2018. 

Læs den opdaterede vejledning her: 

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 

Her er de væsentligste ændringer af ordningen støtte til unge nyetablerede landbrugere

Støttesatsen fordobles

Fra 2018 fordobles satsen for støtte til unge nyetablerede landbrugere til ca. 1.100 kr. pr ha. Du kan stadig maksimalt få støtte til 90 ha.   

Støtteperioden gælder fra første ansøgningsår

Som ung nyetableret landbruger kan du modtage en særskilt støtte i en 5-årig periode. Fra 2018 begynder denne periode det første år, du søger støtte til unge nyetablerede landbrugere. Du skal dog være nyetableret som driftsleder inden for de seneste 5 år forud for din første ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere.  

Ændringen af, hvordan støtteperioden beregnes, gælder både for landbrugere, der søger for første gang i 2018, og landbrugere, der tidligere har søgt støtten. Tidligere blev støtteperioden beregnet fra etableringsåret. 

Støtteperioden er en sammenhængende 5-årig periode, og støtten skal søges hvert år.  

Unge landbrugere, der har været ude af ordningen, kan igen være berettiget til støtte

På grund af ændringen af reglen om støtteperioden kan der være landbrugere, der igen er berettigede til støtte. 

Eksempelvis vil en ung nyetableret landbruger, der blev etableret i 2010 og søgte støtte for første gang i 2015, nu være berettiget til støtte til unge landbrugere i 2018 og 2019, hvis ansøgeren stadig opfylder de øvrige betingelser for ordningen. Dette skyldes, at den 5-årige støtteperiode nu beregnes fra 2015, hvor landbrugeren søgte støtte til unge nyetablerede landbrugere. 

Regelændringen gælder kun fremadrettet, hvilket betyder, at der ikke kan søges støtte for tidligere år. 

Du kan læse mere om omnibusforordningen i denne nyhed: 

Ny bekendtgørelse om grundbetaling mv. er i høring igen  

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: direktebetalinger@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU