Gå til hovedindholdet

Vi har offentliggjort de ændrede regler om krav om flere afgrødekategorier

Vi har i dag offentliggjort bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv., som bl.a. indeholder de ændrede regler til kravet om afgrødevariation i 2018.

Publiceret 24. april 2018

Som vi tidligere har oplyst, indfører vi for 2018 et lempet krav om afgrødevariation. Det lempede krav gælder for visse landmænd, som i efteråret 2017 ikke havde mulighed for at så de planlagte vinterafgrøder på grund af regn. Landmænd, der er omfattet af reglerne, og som har mellem 10 og 30 ha, kan nøjes med at så én afgrødekategori, mens landmænd, der har mellem 30 og 150 ha, kan nøjes med at så to afgrødekategorier.  

Du kan tilmelde dig de lempede krav til afgrødevariation i fællesskemaet indtil ændringsfristen 15. maj 2018. 

Læs mere om ændringerne i vores nyhed fra 16. april 2018. Her kan du også beregne, om du er omfattet af de ændrede regler:  

Er du omfattet af det lempede krav om flere afgrødekategorier?  

Baggrund

EU-Kommissionen offentliggjorde 12. april 2018 beslutningen, der muliggør lempelsen. Derfor er bekendtgørelsen om direkte støtte nu blevet ændret og træder i kraft 25. april 2018. Du kan se den nye bekendtgørelse i sin helhed her: 

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 

Bemærk, at bekendtgørelsen også indeholder enkelte andre ændringer. Vi præciserer fx tidspunktet, hvor du kan jordbehandle arealer anvendt til MFO-bræmmer i forbindelse med etablering af vårafgrøder det efterfølgende kalenderår.   

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: direktebetalinger@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU