Gå til hovedindholdet

Vi arbejder fortsat på højtryk for at udbetale Økologisk Arealtilskud 2016

Landbrugsstyrelsen arbejder for at udbetale Økologisk Arealtilskud hurtigst muligt, men vi forventer desværre, at vi først er færdige med at udbetale alle sager til udgangen af oktober. Vi har gennemført flere tiltag for at øge tempoet i udbetalingen af Økologisk Arealtilskud.

Publiceret 4. september 2017

Det går fremad med udbetalinger af Økologisk Arealtilskud, og på nuværende tidspunkt har vi udbetalt tilskud i 87 procent af sagerne. Desværre går det ikke så hurtigt, som vi kunne håbe, og der er fortsat forsinkelser på udbetalingen af de sidste tilskud, da vi, som tidligere skrevet, har udfordringer med sagsbehandlingen på denne ordning.

For at øge tempoet i udbetalingerne har vi både tilført flere medarbejdere til området og indført en række andre tiltag, som letter sagsbehandlingen. Vi mangler nu cirka 300 sager og forventer, at udbetalingerne er afsluttede ved udgangen af oktober 2017. Udbetalingerne bliver dermed desværre ikke afsluttet i september, som vi tidligere har varslet.

Her er en oversigt over, hvor langt vi forventer at være med udbetalinger i løbet af de kommende måneder:

 

Ultimo september

Ultimo oktober

Mål (% af antal sager)

92,7 %

99,7 %*

*Der er typisk enkelte sager, der ikke umiddelbart kan afsluttes pga. særlige forhold, fx hvis det er et dødsbo. 

Hvad skyldes forsinkelsen?

Den forsinkede udbetaling af Økologisk Arealtilskud skyldes især, at ca. 90 procent af ansøgningerne om Økologisk Arealtilskud skal behandles manuelt pga. nye EU-krav om præcis indtegning af det støtteberettigede areal. Det nye krav har sammen med opbygningen af vores nye afdeling i Sønderjylland medført, at sagsbehandlingstiden desværre er blevet længere end forventet.

 

Du kan få en erklæring til banken

Hvis du ikke har fået din udbetaling endnu og din bank kræver yderligere oplysninger vedr. din støtte, kan du få et brev fra styrelsen, hvori vi oplyser om det tilskudsbeløb, som vi forventer at udbetale. Vi kan dog først udbetale tilskuddet, når vi har behandlet din sag. 

Hvis du har behov for et brev vedr. den forventede udbetaling, kan du sende en mail til arealtilskud@lbst.dk.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU