Gå til hovedindholdet

Vi afprøver ny ordning for naturpleje med fokus på opnået naturværdi

Landbrugsstyrelsen skal afprøve en ny type tilskudsordning. Her skal den opnåede naturværdi være i fokus, frem for om arealet er slået eller afgræsset til en bestemt dato.

Publiceret 22. december 2017

Afprøvningen af den nye tilskudsordning bliver en del af Miljø- og Fødevareministeriets integrerede EU LIFE projekt "Landmanden som naturforvalter", som Naturstyrelsen er projektleder for. Naturstyrelsen har netop offentliggjort den endelige aftale med EU om finansiering af projektet. Læs mere her. EU LIFE projektet "Landmanden som naturforvalter" udspringer af Aftale om Naturpakken af 20. maj 2016 (VKOLA) og er en videreførelse af naturprojekter fra den tidligere regerings Naturplan Danmark. 

Den nye tilskudsordning vil blive udviklet i tæt samarbejde med lodsejere indenfor projektområdet, deres konsulenter, kommuner, samt Miljø- og Naturstyrelsen. Hvordan den opnåede natureffekt skal kontrolleres, vil desuden blive fastlagt på baggrund af anbefalinger og rådgivning fra forskningsinstitutioner.

Følg med i Landbrugsstyrelsens arbejde med den nye type ordning her  

Særligt følsomme naturområder er i fokus

EU LIFE Projektet tager udgangspunkt i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland. Her skal afprøves en række tiltag og nye teknologier, som skal gøre naturpleje mere effektiv og rentabel. Som en del af projektet vil Landbrugsstyrelsen arbejde på at udvikle en anderledes type tilskudsordning. Fokus i tilskudsordningen skal være fleksible regler, så indsatsen kan målrettes og tilpasses særligt følsomme naturområder med specifikke krav til plejetiltag og drift. 

Landbrugsstyrelsen vil i 2018 starte arbejdet med at udvikle den nye ordning. Derefter kan den så afprøves i de 11 Natura 2000-områder. Når projektet er slut, vil vi vurdere, om ordningen er en succes og egner sig til at blive bredt ud på nationalt plan.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte vores pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU