Gå til hovedindholdet

Vi ændrer bekendtgørelsen til tilskudsordningerne: Fælles indsatser fiskeri, Fælles indsatser akvakultur samt Fiskeri, natur og miljø 2017

I den nye bekendtgørelse ændrer vi definitionen af kollektive tilskudsmodtagere. Det betyder, at der i 2017 kun er et ansøgningsskema, der skal udfyldes. Bekendtgørelsen sendes i høring med kort høringsfrist.

Publiceret 22. september 2017

I 2017 skal du kun udfylde et ansøgningsskema, hvor du tidligere skulle udfylde et skema for hver deltager.

Baggrunden er, at vi ændrer definitionen af begrebet ’kollektive tilskudsmodtagere’. Kollektive tilskudsmodtagere defineres nu som en organisation, som er anerkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at varetage dets medlemmers, interessenters eller offentlighedens interesse. Anerkendte er fx Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Dansk Akvakultur, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

Tidligere kunne et samarbejde mellem tre eller flere interessenter også gælde som kollektive tilskudsmodtagere. Med den nye bekendtgørelse gælder dette ikke mere.

Den nye definition betyder, at der i år kun er et ansøgningsskema, der skal udfyldes og ikke et hovedansøgningsskema og et delansøgningsskema, som der var sidste år.

Bekendtgørelsen sendes i høring fra den 22. september til den 25. september 2017 kl. 16:00.

Du kan se udkast til bekendtgørelse her  

Denne bekendtgørelse træder i stedet for bekendtgørelse nr. 614 af 31. maj 2017 om tilskud til fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø, der var i høring i 3 uger i maj.

Ordningerne er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Kontakt
Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte EU og Erhverv på
tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: euogerhverv@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs – og Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU