Gå til hovedindholdet

Vejledningerne om miljø- og økologitilskud er i høring

Du kan nu komme med bemærkninger til vores kommende vejledninger om henholdsvis Økologisk Arealtilskud, Pleje af græs- og naturarealer samt Fastholdelse af vådområder, som nu er i offentlig høring.

Publiceret 23. november 2017

Vi har netop sendt udkast til tre nye vejledninger i offentlig høring. Det drejer sig om vejledninger for ordningerne Økologisk Arealtilskud, Pleje af græs- og naturarealer samt Fastholdelse af vådområder. I vejledningerne kan du læse om, hvilke nye regler, vi forventer, kommer til at gælde i 2018. De nye regler er også beskrevet i bekendtgørelserne for de tre ordninger, som allerede har været i offentlig høring. Nedenfor kan du læse mere om, hvad der er nyt for de enkelte ordninger.

Økologisk Arealtilskud: Strammere regler for at få omlægningstillæg

Vi strammer reglerne for at få et omlægningstillæg. Hvis du vil have nyt omlægningstillæg til et areal, der omlægges fra konventionel til økologisk jordbrug, må arealet ikke have været omlagt til økologisk jordbrug inden for de seneste fem år, før den nuværende omlægningsperiode begynder.

Fra 2018 kan man heller ikke længere kan få nye tilsagn til arealer, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3 (§ 3-arealer) eller arealer, hvor der er anlagt mini-vådområder. Derudover er der en række andre mindre ændringer. Du kan læse forslag til vejledning om Økologisk Arealtilskud 2018. Frist for bemærkninger til forslaget er den 4. december 2017. 

Se forslaget til vejledning om Økologisk Arealtilskud 2018 her på Høringsportalen.

Pleje af græs- og naturarealer

Der er ikke så mange nye regler i denne vejledning. Dog er det areal, der kan søges tilsagn til udvidet, så du nu også kan søge om tilsagn til arealer, der indgår i et lavbundsprojekt. Disse arealer vil have samme prioritet som arealer, der indgår i et vådområdeprojekt.

Derudover er der lavet nogle præciseringer i vejledningen. Fx er afsnittet om fredskov, og afsnittet om omdannelse præciseret.

Du kan læse forslaget til vejledning om tilsagn til pleje af græs- og naturarealer 2018 på høringsportalen. Fristen for bemærkninger er 6. december 2017.

Se forslaget til vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2018 her på Høringsportalen.

Fastholdelse af vådområder

Vejledningen til fastholdelse er generelt opdateret med mindre præciseringer og rettelser i forhold til vejledningen om 20-årig fastholdelse fra 2017.

For eksempel er afsnittene om artikel 32, miljøfokusområder, omdannelse og overdragelse præciseret samt rettet til sprogligt. Du kan læse forslaget til vejledning om 20-årig fastholdelse. Frist for bemærkninger er den 5. december 2017.

Se forslaget til vejledningen for Fastholdelse af vådområder her på Høringsportalen

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU