Gå til hovedindholdet

Vejledning om direkte arealstøtte i 2015 er revideret

I den foreløbige vejledning om direkte arealstøtte for 2015 finder man reglerne om den kommende grundbetaling, som træder i kraft 1. januar 2015.

Publiceret 18. september 2014

Vejledningen indeholder også regler om de grønne krav, støtte til unge nyetablerede landbrugere og ø-støtte.

Vejledningen blev offentliggjort første gang den 1. august 2014. Den er nu opdateret på baggrund af spørgsmål og forslag fra blandt andet landbrugskonsulenter, men der er også sket en række afklaringer på baggrund af møder med EU-Kommissionen.

Hovedparten af ændringerne vedrører de tre grønne krav. Det er for eksempel beskrevet, hvordan det kan sikres, at en randzone kan tælle med som miljøfokusområde, og hvornår efterafgrøder og græsudlæg, der anmeldes som miljøfokusområde, skal være udsået.

Derudover er der tale om præciseringer af emner, der ikke var beskrevet tilstrækkeligt præcis i den version af vejledningen, der blev offentliggjort den 1. august.

Vejledningen er stadig foreløbig. I den kommende måned holder NaturErhvervstyrelsen en række møder med landboforeninger og konsulentvirksomheder. Svarene på de spørgsmål, som vil blive stillet på møderne, vil så vidt muligt blive indarbejdet i den endelige vejledning, som vi forventer at offentliggøre i januar 2015.

Hent den foreløbige Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Hent oversigt over rettede afsnit

Læs mere om arealstøtte

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kundevejledningen på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til mail@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07.


MENU