Gå til hovedindholdet

Vær opmærksom på klagefristen i afgørelsesbreve om grundbetaling

Vi sender i den kommende tid breve via Tast selv-service til de landmænd, som får reduceret deres støtte, eller som får afslag på deres ansøgning om grundbetaling. Fristen for at klage over afgørelsen er fire uger efter, at brevet er modtaget.

Publiceret 14. oktober 2016

Brevet fortæller, hvor mange ha landmandens ansøgning er reduceret med. Det endelige støttebeløb fremgår af den specifikation, du modtager ved udbetalingen.

Hvis du er uenig i vores afgørelse, har du mulighed for at klage.

Klagefristen er fire uger

Vi skal modtage klagen senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsesbrevet. Vi beregner klagefristen fra den dag, du kan se afgørelsen i Tast selv-service.

Udbetalingerne starter 1. december, hvilket i mange tilfælde vil være efter, at klagefristen er udløbet. Du kan derfor ikke vente med at klage, til du har fået udbetalt din støtte.

Hvis du vil klage, skal du sende klagen som brev eller e-mail til NaturErhvervstyrelsen. Du kan ikke se din klage i Tast selv-service eller følge med i sagsbehandlingen af klagen.

Få besked, når afgørelsen kommer

Hvis du indtaster din private e-mailadresse og dit mobilnummer i Tast selv-service, får du automatisk besked, når der kommer vigtige meddelelser, fx afgørelsesbrevet. Din landbrugskonsulent eller andre kan ikke ændre dine brugerindstillinger – det skal du selv gøre. Se her, hvordan du gør:

Hvordan får jeg besked om, at jeg har modtaget digital post?

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til  arealtilskud@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU