Gå til hovedindholdet

Udviklingsordningen for medicinsk cannabis er endnu ikke vedtaget

Der findes ikke en ansøgnings- eller støtteordning for medicinsk cannabis på nuværende tidspunkt. Derfor kan du ikke søge om dyrkningstilladelse til medicinsk cannabis hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Publiceret 24. juli 2017

Foreløbigt er udviklingsordningen for medicinsk cannabis endnu ikke udarbejdet eller vedtaget, og vi har derfor hverken en ansøgnings- eller støtteordning til medicinsk cannabis. Flere har spurgt efter en ordning, og vi melder ud, hvis udviklingsordningen om dyrkning af medicinsk cannabis får betydning for Landbrugs- og Fiskeristyrelsens område.  

Lovforslag om medicinsk cannabis i høring

8. november 2016 vedtog et bredt flertal af Folketinget en aftale om en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis til en række udvalgte patienter. Ordningen starter 1. januar 2018.  

Folketingets aftale har nu udmøntet sig i et lovforslag, som netop nu er i høring. Der er muligt at afgive høringssvar frem til og med 4. august 2017.

Du kan afgive høringssvar på høringsportalen 

Lovforslaget handler om forsøgsordningen, men handler også om, hvordan den medicinske cannabis til patienterne skal fremskaffes. Som lovforslaget er udformet nu, skal den medicinske cannabis komme fra udenlandske producenter. Lovforslaget tager derfor ikke selvstændigt stilling til en dansk produktion af medicinsk cannabis.  

Udviklingsordning til fremstilling af dansk produceret medicinsk cannabis

I forbindelse med lovforslaget har Sundheds- og Ældreministeriet 29. juni 2017 udsendt en pressemeddelelse. I pressemeddelelsen står der, at regeringen har besluttet at vedtage en udviklingsordning til fremstilling af dansk produceret medicinsk cannabis. Det er forventningen, at udviklingsordningen skal forløbe sideløbende med forsøgsordningen.  

Læs pressemeddelelsen

Du vil løbende kunne finde information på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.      

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til fysiskkontrol@lfst.dk.  

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU