Gå til hovedindholdet

Tjek om dine dyr til slagtepræmie er rigtigt indberettet

20. januar 2018 er sidste frist for indberetning af kvier, tyre og stude, der er slagtet i 2017, og som du søger om slagtepræmie for. Det er Landbrug & Fødevarer, der laver indberetningen på grundlag af slagteriernes slagteindberetninger til Kvægdatabasen.

Publiceret 4. januar 2018

Hvis du vil være sikker på at få slagtepræmie for alle dine støtteberettigede dyr, som er slagtet i 2017, skal du gennemgå dine slagteafregninger. Hvis du finder fejl, skal du straks kontakte slagteriet for at få rettet fejlen, så dyrene bliver korrekt indberettet inden 20. januar 2018. Det er ikke muligt at få slagtepræmie til de dyr, som bliver indberettet senere end 20. januar. 

Midt i februar 2018 sender vi en oversigt over slagtede dyr til alle, der er tilmeldt slagtepræmieordningen, og som har mindst ét indberettet dyr i 2017. På dette tidspunkt kan du kun få rettet oplysninger om indberettede dyr, hvis dyrene fremgår korrekt af din slagteafregning, eller du kan bevise, at du tidligere har kontaktet slagteriet om fejlen.  

Støttesatsen fastsættes i februar

Vi fastsætter støttesatsen for slagtepræmie 2017 i slutningen af februar 2018. Støtten fastsættes på grundlag af det samlede antal indberettede støtteberettigede dyr i 2017 i forhold til den samlede præmiepulje på 180 mio. kr. 

Vi udbetaler slagtepræmie for 2017 fra starten af marts måned 2018. 

Læs mere om slagtepræmie for kvier, tyre og stude i vores tilskudsguide

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.

 


MENU