Gå til hovedindholdet

Tips til at søge om udbetaling på dit projekt, som er omfattet af tilbudsloven

Hvis du har fået tilsagn til et projekt, der betyder, at du skal bygge- eller anlægge noget til 300.000 kr. eller derover, skal du følge reglerne i tilbudsloven. Vi har samlet en række tips til, hvordan du dokumenterer, at du har overholdt reglerne, når du søger om udbetaling.

Publiceret 18. maj 2018

Når du søger om udbetaling på et projekt, som er omfattet af reglerne i tilbudsloven, skal du dokumentere, at du har fulgt reglerne. Her får du en række tips til, hvad du skal være opmærksom på.

Hvornår er et projekt omfattet af tilbudsloven?

Hvis dit projekt er et bygge- og anlægsarbejde til 300.000 kr. eller derover er det omfattet af tilbudsloven. For at finde ud af, om projektet overstiger 300.000 kr., skal du se på den samlede sum for projektet med alle delentrepriser.

Hvad skal jeg dokumentere?

Sammen med din udbetalingsanmodning skal du sende:

  • Den skriftlige opfordring, du sendte til tilbudsgiverne om at afgive tilbud.
    Vi kontrollerer, at du har oplyst alle tilbudsgivere om, hvilket kriterie, du ville lægge vægt på, når opgaven blev tildelt. Vi kontrollerer, at du oplyste enten kriteriet billigst muligt eller kriteriet økonomisk mest fordelagtigt (dvs. bedst muligt).

  • De tilbud, du modtog, mindst to tilbud.
    Ud fra de to tilbud, din skriftlige opfordring og dine faktura kontrollerer vi, at dit valg af tilbud stemmer overens med de kriterier, du har meddelt tilbudsgiverne i den skriftlige opfordring. Vi kontrollerer også, at du har valgt et af de tilbud, du modtog i udbuddet og ikke et tredje eller fjerde.

Vær opmærksom på, at der gælder de samme regler, hvis du i løbet af projektperioden har været nødt til at udvide projektet. Du skal også dokumentere, at udvidelserne har været i udbud.

Vi opfordrer dig til at læse tilsagnsvejledningen og udbetalingsvejledningen, inden du sender din anmodning om udbetaling. Du kan finde vejledningerne på tilskudsguiden.

Tilskudsguiden

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til projekttilskud@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU