Gå til hovedindholdet

Tilskudsordningen rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning holder pause i 2018

Det er planlagt, at tilskudsordningen til fremme af naturpleje i Natura 2000-områder vender tilbage i 2019.

Publiceret 13. februar 2018

Der er netop truffet beslutning om at sætte tilskudsordningen ”rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning”, der er finansieret under Landdistriktsprogrammet, på pause i 2018. Beslutningen skyldes, at det har vist sig at være nødvendigt at prioritere it-ressourcer til andre højt prioriterede projekter. Vi forventer, at ordningen åbner igen i 2019, og midlerne til 2018 vil dermed blive puljet til 2019 og 2020.

Du kan stadig søge tilskud til løbende pleje af græs- og naturarealer under plejegræsordningen, som fortsætter uændret i 2018.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Rettelse til folder om tilskudsmulighederne

Inden beslutningen blev truffet, nåede vi desværre at udsende en folder i starten af januar. Folderen omhandler blandt andet ordningen og har titlen ”Naturpleje i Natura 2000, tilskudsmuligheder 2018”. I disse dage sender vi et brev ud med rettelse til folderen.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU