Gå til hovedindholdet

Tilmeld dig til Landbrugsseminar 2015

NaturErhvervstyrelsen inviterer interesserede landmænd og landbrugskonsulenter til seminar om arealstøtte.

Publiceret 1. december 2014

Seminarerne foregår i dagene den 27.-29. januar 2015 fra kl. 8.30 – ca. 17.00:  

  • Den 27. januar 2015 på Comwell Rebild Bakker
  • Den 28. januar 2015 på Comwell Kolding
  • Den 29. januar 2015 i Ringsted Kongrescenter 

Den nye landbrugsreform på dagsordenen

Seminaret vil have hovedfokus på, hvordan man i praksis laver en korrekt ansøgning om grundbetaling og sikrer, at man lever op til de nye grønne krav om flere afgrødekategorier og 5 pct. miljøfokusområder. Du kommer til at se, hvordan de nye indtegningsregler fungerer i Internet Markkort. 

Vi sætter fokus på sammenhængen mellem efterafgrøder i støttereglerne i forhold til gødningsreglerne. Du vil også kunne høre om de nye ordninger for økologi- og miljøstøtte, reformens betydning for den fysiske kontrol og ansøgning om betalingsrettigheder fra national reserve for unge landbrugere. 

Sådan forbereder du dig inden seminaret

Vi håber, at du allerede nu er ved at sætte dig ind i de nye regler for grundbetaling og grønne krav. Inden mødet skal du gerne have læst faktaark om emnerne. 

Gå til faktaark 

Tilmeld dig

Du kan tilmelde dig på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside fra 1. december 2014 og indtil 17. januar 2015 eller så længe, der er plads. 

Der er plads til ca. 250 personer på hvert seminar, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 

Arrangementet er gratis for deltagerne. 

Gå til tilmeldingssiden

Kontakt

Har du tilmeldt dig, og bliver du forhindret i at deltage, må du meget gerne kontakte Ellen Danvig på telefonnummer  25 24 54 21 eller via e-mail: eda@naturerhverv.dk.


MENU