Gå til hovedindholdet

Styrelse og landmænd skal sammen udvikle præcisionslandbrug

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er klar med et pilotprojekt, hvor 20 landmænd skal hjælpe med at udvikle fremtidens præcisionslandbrug til glæde for både miljø og landbrug.

Publiceret 20. november 2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen introducerer nu en pilotprojektordning, hvor 20 landmænd skal være med til at udvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform, der på sigt kan give positiv miljøeffekt og blive et virkemiddel i den målrettede regulering.

Pilotprojektet er det første af flere initiativer, som Miljø- og Fødevareministeriet igangsætter. Erfaringerne fra pilotprojektet vil senere indgå i partnerskabet om præcisionslandbrug indgået med Landbrug & Fødevarer.

Virkemiddel i fremtidens regulering

Landmænd anvender i stigende grad digitale teknologier til at monitorere, indsamle og analysere data om forhold i marken. Hvis disse data kan bruges til mere præcist at fortælle, hvor meget gødning afgrøder præcist har brug for og dermed optimere landmandens tildeling af gødning i marken, vil det give gevinst for både erhverv og vandmiljø.

Og hvis disse data kan bruges som dokumentation, når landbruget skal reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, vil præcisionslandbrug kunne blive et virkemiddel i den fremtidige målrettede regulering.

”Dansk landbrug er allerede godt i gang med at tage ny teknologi til sig, men før vi når så langt, at præcisionslandbrug kan blive et virkemiddel, er der behov for mere viden og udvikling af teknologien og administrationen omkring det. Som noget nyt inviterer vi landmænd med til at udvikle viden og grundlaget for reglerne, så præcisionslandbrug kan blive en succes både i marken og i administrationen,” siger EU-direktør i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Jacob Nielsen.

Skub i udviklingen

Pilotprojektet skal afprøve og teste teknologier og metoder, høste erfaringer med dokumentation af miljøindsatsen og administration heraf samt indsamle dokumentation for de enkelte teknologiers og metoders miljøeffekt.

Det er planen, at op til 20 bedrifter kan deltage for en to-årig periode. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen åbner snarest en ansøgningsrunde, hvor interesserede landmænd kan søge om at være med. Styrelsen vil derefter udvælge deltagerne.

”Vi har ikke løsningen endnu. Derfor beder vi nu erhvervet om at hjælpe os med at udvikle den. Det er i alles interesse, at vi får flere omkostningseffektive virkemidler, og at vi får sat skub i denne udvikling hos både landmanden og i styrelsen,” siger EU-direktør Jacob Nielsen.

Pilotprojektordningen er en del af plantedækkebekendtgørelsen, som netop er sendt i høring.

Se plantedækkebekendtgørelsen her

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har fået udarbejdet en analyse fra Rambøll Management, der giver indblik i de potentialer, der skabes af de nye teknologiske muligheder.

Se Rambøll-analysen her

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte vores pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU