Gå til hovedindholdet

Større tilfredshed med Tast selv-service i 2013

Landmænd og konsulenter var markant mere tilfredse med både service og selve it-systemet under ansøgningsrunden i 2013. NaturErhvervstyrelsen fortsætter arbejdet med at forbedre systemets hastighed og stabilitet.

Publiceret 28. oktober 2013

Den overordnede oplevelse hos landmænd og konsulenter med ansøgningsrunden i Tast selv-service i 2013 var langt bedre end året før.

34 pct. af konsulenterne og 42 pct. af landmændene var tilfredse eller meget tilfredse med forløbet i år. I 2012 var billedet helt anderledes, hvor kun 7 pct. af konsulenterne og 29 pct. af landmændene var tilfredse.

Det viser svar fra 4.500 landmænd og konsulenter i en undersøgelse, der er foretaget i kølvandet på forårets ansøgningsrunde.

- Det er utroligt glædeligt, at både landmænd og konsulenter har haft en mere positiv oplevelse af ansøgningsrunden i år. Vi ved godt, at der er plads til yderligere forbedringer, og vi fortsætter arbejdet for at øge tilfredsheden endnu mere frem mod ansøgningsrunden i 2014, siger EU-direktør Sarah Børner.

Driftsikkerhed er vigtigt

Undersøgelsen viser, at konsulenterne prioriterer driftsikkerhed som det væsentligste forbedringsområde, mens tekniske forbedringer også fortsat er et stort ønske.

Landmændene prioriterer driftsikkerhed og funktionelle forbedringer lige højt. Mange af deltagerne i undersøgelsen efterspørger desuden forenkling af både regler og ansøgningsprocessen, ligesom der er et ønske om færrest mulige ændringer i regler og it-systemer fra år til år.

Fuld fokus på forbedringer 

Resultatet af undersøgelsen indgår nu i arbejdet med at forbedre Tast selv-service, som NaturErhvervstyrelsen foretager i tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, landbrugets konsulenter og et antal landmænd.

- Vi vil frem mod 2014 have fuld fokus på at forbedre hastigheden og stabiliteten af systemet. Det er ekstra vigtigt, at vi i processen har et tæt samarbejde med landmænd, konsulenter og organisationer. Derfor er det glædeligt, at der er så mange, der har deltaget i undersøgelsen, siger Sarah Børner.

Du kan finde undersøgelsen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside her

Yderligere oplysninger:

NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU