Gå til hovedindholdet

Stikprøvekontrol af økologisk planteavl

Vækstsæsonen er godt i gang, og Landbrugsstyrelsen kommer på stikprøvekontroller hos en række økologiske planteavlsbedrifter.

Publiceret 29. maj 2018

Landbrugsstyrelsen udfører i 2018 uanmeldt stikprøvekontrol på 5 % af de økologiske bedrifter. Det drejer sig om ca. 183 bedrifter i alt, heraf er et antal målrettet bedrifter hvor hovedaktiviteten er produktion af frugt og grønt. Bedrifterne er udtaget til stikprøvekontrol på baggrund af en risikovurdering, der blandt andet bygger på tidligere konstaterede overtrædelser.

Det er i vækstsæsonen, at vi kan kontrollere planteavlernes marker, og i perioden 1. juni til 1. november kører vi derfor vores stikprøvekontroller på planteavlsbedrifter.

Fokus i vores stikprøvekontrol af planteavlsbedrifter

Kontrollens fokus vil være på produktionsmetode, anvendt såsæd og prøvetagning for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Læs reglerne for økologisk planteavl, såsæd og gødning i vores vejledning

Læs mere om stikprøvekontrol i vores kontrolinstruks

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til jordbrugskontrol@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07


MENU