Gå til hovedindholdet

Status på sagsbehandlingen i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyser løbende om sagsbehandlingen på vores hjemmeside. Sagsbehandlingen af udbetalinger og tildeling af tilsagn er netop afsluttet på flere ordninger fx Miljøteknologi (Gartneri), Mælkereduktionsordningen og Pleje af græs. Der er fortsat forsinkelser i sagsbehandlingen på bl.a. udbetalingen af Økologisk Arealtilskud, Miljøteknologi (i svine- og kvægstalde) og ordninger under det tidligere Landdistriktsprogram.

Publiceret 6. juli 2017

Ordninger, hvor sagsbehandlingen netop er afsluttet
Siden vi udsendte oversigten i maj, er sagsbehandlingen af tilsagn og udbetalinger afsluttet på følgende ordninger: 

 • Miljøteknologi (Gartneri)
 • Erhvervsudvikling, udviklingsprojekter og vidensdeling (ex fonde)
 • Pleje af græs
 • Økologifremme
 • Mælkereduktionsordningen
 • Fastholdelse af vådområder (20-årige)  

Ordninger, hvor sagsbehandlingen er forsinket

Udbetalingerne på Økologisk Arealtilskud er fortsat forsinkede. Styrelsen udsendte senest en faglig nyhed om status den 3. maj. Vi arbejder fortsat på at færdiggøre alle udbetalinger, men der er desværre fortsat sager, som kræver manuel sagsbehandling, som udestår. 

På ordningen Miljøteknologi (Etablering af løsdrift i farestalde) arbejder vi fortsat på højtryk for at afslutte sagsbehandlingen senest 15. juli 2017. 

Endvidere er sagsbehandlingen forsinket i følgende ordninger:

 • Fartøjer 2017
 • Afsætningsfremme

Sagsbehandlingen er så fremskreden på disse ordninger, at vi nu meddeler tilsagn og afslag løbende. Vi forventer, at sagsbehandlingen er afsluttet i løbet af juli måned 2017.

Tilsagnene på ordningen Miljøteknologi (Modernisering af slagtesvinestalde) er forsinket pga. høring om yderligere information. Ved udgangen af denne uge (27) har vi sagsbehandlet over halvdelen af alle ansøgninger. Vi forventer, at alle tilsagn er givet ved udgangen af juli. Få sager kan muligvis først være afsluttet i starten af august.

På ordningen Dataindsamling under EHFF-program forventes det sidste tilsagn at blive givet inden udgangen af august. 

På ordningen Økologisk Investeringsstøtte 2016 meddeler vi løbende tilsagn eller  afslag. Vi forventer, at sagsbehandlingen på ordningen afsluttes i løbet af 3. kvartal 2017.

Sagsbehandlingen på ordningerne Økologisk modernisering (økologisk investeringsstøtte til svinestalde) og Promotion (Tilskud til salgsfremstød i EU og uden for EU) er forsinket. Vi arbejder på at afslutte sagsbehandlingen på ordningerne i 3. kvartal 2017. 

Tilsagnene på Miljøteknologi (i svine- og kvægstalde) er forsinket pga. manglende færdiggørelse af beregningen af miljøeffekterne. Vi arbejder på at afslutte sagsbehandlingen i 3. kvartal 2017.   

Under det gamle Landdistriktsprogram er følgende udbetalinger forsat forsinkede:

 • LAG
 • Økologisk Investeringsstøtte 2015
 • Netværksstøtte

Udbetalingerne på LAG forventes forsat afsluttet med udgangen af 2017. 

De sidste sager til udbetaling på Miljøteknologi 2014 og 2o15 og på Slagtepræmie 2016, som også er forsinkede, vil blive udbetalt hurtigst muligt. 

På EHFF-udbetalinger (Fiskerikontrol, Investeringer af fartøjer. Produkt- og afsætning og Fiskeri, natur og miljø) arbejder vi på at sagsbehandle udbetalingerne i de sidste sager i løbet af 3. kvartal 2017.  

Vi gør, hvad vi kan for at færdiggøre sagsbehandlingen

Vi arbejder naturligvis på at færdiggøre sagsbehandlingen hurtigst muligt. Vi er fortsat ved at opbygge vores nye afdeling i Sønderjylland, og bl.a. derfor kan sagsbehandlingstiden desværre blive længere end forventet.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU