Gå til hovedindholdet

Status på sagsbehandlingen hos Landbrugsstyrelsen

I Landbrugsstyrelsen er vi i fuld gang med at sagsbehandle vores tilskudsordninger. Grundbetaling 2017 er afsluttet for 98,9 procent af sagerne, og vi nåede udbetalingsmålet for 31. januar på 97 procent.

Publiceret 26. februar 2018

På økologisk arealtilskud og plejegræsordningen nåede vi målet om at udbetale til 65 procent af ansøgerne pr. 31. december 2017.  Vi forventer, at vi er færdige med udbetalingen af disse tilskud senest 1. juli 2018, når der ses bort fra enkelte sager, hvor sagen forsinkes af forhold, vi ikke har indflydelse på, fx konkurser og dødsbo. På økologisk arealtilskud og plejegræsordningen har alle nu fået tilsagn fra 2017 ansøgningsrunderne.

Forsinkede ordninger

Vi mangler desværre stadig at afslutte sager på flere ordninger, bl.a. miljøteknologi på kvæg- og svinestalde. Vi er klar over, at det er til stor gene for den enkelte landmand, når en sag er forsinket. Det beklager vi meget. Vi har som tidligere udmeldt opnormeret ressourcerne til sagsbehandlingen og er i fuld gang med oplæringen af nye medarbejdere og vikarer, så vi kan få afsluttet sagerne.

Se en oversigt over sagsbehandlingen på tilskudsordninger til landmænd 

Husk at svare på partshøring

På flere af de forsinkede ordninger afventer vi svar på de høringsbreve, vi har sendt. Jo hurtigere du svarer, jo hurtigere kan vi afslutte din sag.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU