Gå til hovedindholdet

Status for udbetaling af miljø- og økologitilskud

Der er god fremdrift i udbetaling af de fleste miljø- og økologiordninger, men sagsbehandlingen af Økologisk Arealtilskud giver besvær.

Publiceret 3. maj 2017

Som skrevet i nyheden Vi nærmer os afslutningen på udbetaling af grundbetaling for  2016, er der også fuld gang i udbetalingen af miljø- og økologitilskuddene for 2016. Der er pr. 30. april 2017 udbetalt tilskud til ca. 86 procent af de ca. 11.000 ansøgninger, men der er stor forskel på, hvor langt vi er kommet med udbetalingerne for de enkelte ordninger.

Der er udbetalt til over 95 procent af sagerne om hhv. plejegræs og omlægningstilskud til økologisk jordbrug, mens der tilsvarende er udbetalt til næsten 95 procent af de 20-årige tilsagn om fx Ændret Afvanding eller Fastholdelse af vådområder.

Vi forventer, at vi - med undtagelse af Økologisk Arealtilskud - er færdige med udbetalingen af miljø- og økologitilskud 30. juni 2017, når der ses bort fra enkelte komplicerede sager.

Problemer med sagsbehandling af Økologisk Arealtilskud

Der er aktuelt udbetalt tilskud til ca. 55 procent af ansøgningerne om Økologisk Arealtilskud, men da sagerne er komplicerede at behandle, forventer vi først at være færdige med at udbetale de sidste tilskud 1. september 2017.

Blandt andet har nye EU-krav om præcis indtegning af det støtteberettigede areal betydet, at ca. 90 procent af sagerne om Økologisk Arealtilskud skal behandles manuelt af en sagsbehandler. Samtidig er vi fortsat ved at opbygge vores nye afdeling i Sønderjylland. Det medfører, at sagsbehandlingstiden desværre bliver længere end forventet.

Vi arbejder naturligvis på at betale tilskuddene hurtigst muligt, og vi har både ansat flere nye medarbejdere og indført andre tiltag for at øge tempoet i udbetalingen.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07


MENU