Gå til hovedindholdet

Søg tilskud til innovative forarbejdningsprojekter inden for fiskevarer og akvakultur

Den 1. maj åbner tilskudsordningen ”Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter”. Ansøgningsfristen er 1. september 2017.

Publiceret 3. maj 2017

Små og mellemstore virksomheder kan fra i dag og frem til den 1. september 2017 søge tilskud til  innovative projekter, som omfatter produkter, organisation, processer eller teknologier indenfor forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter. Tilskudsordningen er en del af det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-20, der bl.a. skal fremme en fiskeripolitik, der balancerer hensyn til miljø, natur og behov for vækst og beskæftigelse i fiskeri og akvakultur.

Hvem kan søge tilskud?

Tilskud kan søges af virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning, der ikke overstiger 50 mio. euro eller en årlig samlet balance, der ikke overstiger 43 mio. euro.

Hvad giver vi tilskud til?

Ansøgningsrunden i 2017 giver tilskud til innovative projekter inden for forarbejdning af fiskevarer eller akvakulturprodukter.

Vi giver tilskud til projekter, som omfatter produkter, organisation, processer eller teknologier inden for forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter.

Der skelnes således mellem tre typer innovation i ordningen:

  1. Nye produkter og produktvarianter, der giver en højere værditilvækst (økonomisk dækningsbidrag) og dermed styrker virksomhedens konkurrenceevne.
  2. Ny proces og teknologi: Succesfuld udnyttelse af nye teknologier og/eller processer, der forbedrer virksomhedens fremstillingsproces væsentligt, og giver en styrket konkurrencefordel i markedet - herunder kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
  3. Ny organisering: Større forandringer inden for organisering og kompetencer, fx distribution, der styrker virksomhedens konkurrenceevne.

Tilskuddet
Der er afsat 10 mio. kr. til ordningen. 75 procent af midlerne kommer fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og de sidste 25 procent finansieres med nationale midler. Tilskuddet kan udgøre op til 30 procent af virksomhedens investering, og kan være på maks. 2,2 mio. kr. 

Sådan søger du

Fra den 1. maj 2017 og frem til d. 1. september 2017 kan der søges om tilskud til ”Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter”.

Find vejledning og ansøgningsskemaer   

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 4189 2507.


MENU