Gå til hovedindholdet

Skal din virksomhed autoriseres til økologi?

I langt de fleste tilfælde skal virksomheder være autoriseret til økologi for at kunne handle med økologer.

Publiceret 27. april 2015

Som hovedregel skal virksomheder, der producerer, tilbereder, emballerer, mærker, oplagrer, importerer eller forarbejder produkter, som skal markedsføres som økologiske, være autoriseret til økologi. Det skyldes, at økologiske landmænd skal kunne overholde økologikravene til deres produkter og ikke risikere, at deres produkter ikke kan sælges som økologiske.

Du skal have økologiautorisation, når det drejer sig om:

 • levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter
 • foder, foderblandinger og fodermidler
 • gødning og jordforbedringsmidler
 • planteformeringsmateriale, frø og udsæd
 • foderstoffer

En økologisk bedrift skal også autoriseres som økologisk virksomhed, hvis du ud over egen avl sælger økologiske eller ikke-økologiske produkter.

Mellemhandlere skal også autoriseres

Samme regler gælder for mellemhandlere, som køber og sælger økologiske produkter og foderstoffer. Det gælder, uanset om der er tale om færdigpakkede og færdigmærkede produkter eller produkter i løs vægt.

Mellemhandlere skal autoriseres til økologi, hvis de:

 • køber, opstalder eller sælger økologiske dyr
 • er mellemhandlere af korn og andre afgrøder
 • er mellemhandlere af økologiske juletræer og pyntegrønt
 • har en maskinstation, der køber og sår økologiske frø. Det er dog ikke et krav, at maskinstationen skal være autoriseret, hvis producenten selv køber frøene, og maskinstationen kun sår dem på den økologiske bedrift.

Undtagelser

Der er enkelte undtagelser, hvor virksomheder ikke behøver økologiautorisation for at kunne sælge produkter til økologer.

Det drejer sig om:

 • Hvis din virksomhed kun sælger færdigemballerede og færdigmærkede produkter til den endelige forbruger eller bruger.
 • Hvis din virksomhed kun tørrer eller renser korn eller markfrø, som tilhører en økolog.

Sådan bliver du autoriseret

For at blive autoriseret skal du sende et ansøgningsskema til NaturErhvervstyrelsen.

Find ansøgningsskemaer og vejledning her

Læs mere om autorisation som økologisk virksomhed her (Link til vejledning)

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Kontrol, Jordbrugskontrol, Team Økologikontrol & Gødning på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail jordbrugskontrol@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU