Gå til hovedindholdet

Sig nej til genmodificerede akvariefisk

Det er ulovligt at markedsføre og opbevare genmodificerede akvariefisk i EU, men desværre ser det ud til, at fiskene alligevel finder vej til kunder i Danmark og andre europæiske lande.

Publiceret 11. april 2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har ved to kontrolbesøg hos forhandlere af akvariefisk i 2016 fundet ulovlige genmodificerede akvariefisk. Begge kontrolbesøg blev gennemført på baggrund af anmeldelser. Billederne herunder viser eksempler på genetisk modificerede akvariefisk, som har været til salg i Danmark.

Billedet herunder viser de fisk, som sælges under det kommercielle brand GloFish®.

Billedet er gengivet med tilladelse fra glofish.com, og må anvendes med henvisning hertil.

Sådan genkender du genetisk modificerede akvariefisk

Genetisk modificerede akvariefisk kendetegnes ved:

  • De er af fire arter: Zebrafisk (Danio rerio), Tiger/sumatrabarbe (Puntigrus tetrazona), Sort tetra (Gymnocorymbus ternetzi), eller Japansk risfisk (Oryzias latipes).
  • De har unaturlige farver for arten (grøn, gul, rød, laksefarvet/orange)

Fælles for alle de kendte genmodificerede akvariefisk er, at de har karakteristiske farver, som ikke findes hos de naturligt forekommende arter.

Det er foreløbig kun genmodificerede zebrafisk (Danio rerio), der er fundet hos danske forhandlere.  Det blev påvist ved laboratorieanalyser, at zebrafiskene var genmodificerede. Du kan se afgørelserne for de to sager her.

Ved fund af akvariefisk, der mistænkes for at være genmodificerede, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kræve omkostningerne til kontrollen, herunder laboratorieanalyse, betalt af den pågældende virksomhed eller privatperson.

Ulovlig markedsføring og besiddelse af genmodificerede akvariefisk kan straffes med bøde.

Om genmodificerede akvariefisk

Genmodificerede zebrafisk blev oprindeligt benyttet i forskningsregi i relation til forsøg med at spore forurening i vand. Efterfølgende er fiskene blevet markedsført til akvarister i flere lande udenfor EU, herunder USA, under navnet ”GloFish®”.

De markante farver i fiskene er skabt ved at indsætte gener fra eksempelvis koraller og vandmænd, som giver fiskene selvlysende egenskaber og farver.

Det er påkrævet af lovgivningen i EU, at udsætning i miljøet og markedsføring af genmodificerede organismer skal godkendes af myndighederne. Udsætning i miljøet omfatter opbevaring af fisk i et akvarium. Der er pt. ikke godkendt genmodificerede akvariefisk til udsætning i EU.

Der er ikke foretaget en miljørisikovurdering af de genmodificerede zebrafisk, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fandt på kontrolbesøgene i 2016. Det vides derfor ikke, hvilken påvirkning de kan tænkes at have på miljøet.

Af ovenstående årsager er det ulovligt at være i besiddelse af genmodificerede fisk (i forbindelse med udsætning i miljøet, herunder akvarier). Dette gælder både for private og for forhandlere og opdrættere, der markedsfører dem, herunder import, distribution og salg.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har i april 2017 udsendt et brev til forhandlere af akvariefisk, hvor styrelsen henleder opmærksomheden på, at genmodificerede fisk er ulovlige at markedsføre i EU. Læs brevet her.

Hvis du observerer ulovlige genmodificerede akvariefisk hos forhandlere – eller hvis du som forhandler bliver tilbudt de ulovlige fisk fra opdrættere eller distributører - kan du give Landbrugs- og Fiskeristyrelsen besked herom.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på mail: miljobio@lfst.dk.


MENU