Gå til hovedindholdet

Sidste status på sagsbehandlingen i 2017

Der er fortsat god fremdrift i sagsbehandlingen hos Landbrugsstyrelsen, og vi afslutter året med at nå vores udbetalingsmål på blandt andet grundbetaling og pleje af græs.

Publiceret 19. december 2017

I Landbrugsstyrelsen er vi i fuld gang med sagsbehandlingen af vores tilskudsordninger. Den 4. december kunne vi fortælle, at 4,8 mia. kr. i grundbetaling nu var overført til landmændenes bankkonti, og flere ordninger følger med.

På økologisk arealtilskud og plejegræsordningen har vi et fælles mål om at nå at udbetale til 65 procent af ansøgerne pr. 31. december 2017, og det mål er allerede nået. På økologisk arealtilskud har vi pt. nået 43 procent af ansøgningerne. På samme tidspunkt sidste år havde vi nået 15 procent af ansøgningerne.

Sagsbehandlingen forløber planmæssigt på flere ordninger

Derudover forløber sagsbehandlingen planmæssigt. Det drejer sig blandt andet om følgende ordninger: Fosfor- og kvælstofvådområder (tilsagn), erhvervsudvikling udskudt fra 2015 (udbetaling), skolefrugt (udbetaling), skolemælk (udbetaling) og GUDP (tilsagn). 

Forsinkede ordninger

Vi mangler stadig at afslutte flere forsinkede ordninger, bl.a. miljøteknologi på kvæg- og svinestalde. På nogle af de forsinkede ordninger afventer vi blandt andet svar på de høringsbreve, vi har sendt. Jo hurtigere du svarer, jo hurtigere kan vi afslutte din sag.

Vi beklager de gener, det giver i erhvervet, at vi har forlængede sagsbehandlingstider og har sat så mange ressourcer ind som muligt for at afslutte sagerne.

Du kan her finde en status over sagsbehandlingen på tilskudsordninger til landmænd

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU