Gå til hovedindholdet

Sidste frist for ansøgning til målrettede efterafgrødeordning er 21. april

21. april er sidste dag for ansøgning om tilskud til målrettede efterafgrøder - herefter er det ikke muligt at søge tilskud til flere hektar.

Publiceret 10. april 2017

Du kan ikke få tilskud til flere hektar med målrettede efterafgrøder efter 21. april. Du kan godt flytte rundt på dine arealer med målrettede efterafgrøder, så længe det sker inden for det samme ID15-område, og så længe du ikke forøger det samlede areal, som du har søgt tilskud til.

Hvis du efter 21. april trækker arealer ud af din ansøgning til målrettede efterafgrøder, og reducerer det ansøgte areal, vil det medføre en reduktion i din kvælstofkvote for planperioden 2017/2018. Det gør vi for at sikre den kvælstofreducerende effekt.

Hvis du vil trække arealer ud af din ansøgning inden ansøgningsfristen

Hvis du vil trækker arealer med målrettede efterafgrøder ud af din ansøgning, vil Landbrugs- og Fiskeristyrelsen gerne opfordre til, at du gør det nu, og ikke i de sidste dage op til ansøgningsfristen. På den måde er der større chance for, at andre bedrifter i dit område kan nå at søge tilskud til de hektar, som du annullerer.

Der er fortsat ledige hektar at søge

Der er fortsat områder, hvor det er muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder. Hvis du har marker i nogle af de åbne områder, kan du stadig nå at mindske risikoen for at få obligatorisk efterafgrødekrav, hvis du søger tilskud til målrettede efterafgrøder inden 21. april.

På vores hjemmeside kan du se et kort over de områder, hvor der fortsat er ledige hektar at søge. Du kan stadig trække en liste i Tast selv-service, hvor du kan se ledige og ansøgte hektar i både kystvandoplande og ID15-områder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU