Gå til hovedindholdet

Send fællesskemaet i god tid

Fristen for at sende fællesskemaet er 20. april 2018, men vi anbefaler, at du går i gang nu. Så kan du lettere få hjælp af vores kundevejledere. Og hvis du følger vores tips til at udfylde fællesskemaet, kan du begrænse risikoen for, at din sagsbehandling bliver forsinket.

Publiceret 2. marts 2018

Når du søger om grundbetaling, grøn støtte mv., skal du både sende fællesskema og markkort. Det gør du elektronisk via vores Tast selv-service. Du kan læse om støtteordningerne i fællesskemaet her: 

Læs om støtteordninger i fællesskemaet

Har du brug for vejledning til at udfylde din ansøgning, kan du ringe til vores kundevejledere på tlf. 33 95 80 00. Du kan også se en film om, hvordan du udfylder fællesskemaet:

Se film om, hvordan du udfylder fællesskemaet 

Vær opmærksom på, at hvis du sender dit fællesskema efter 20 april 2018, nedsætter vi din støtte med 1 % pr. arbejdsdag, skemaet er forsinket.  

Gode tips til at udfylde fællesskemaet

Du kan begrænse risikoen for, at din sagsbehandling bliver forsinket, hvis din ansøgning kan sagsbehandles automatisk. Vi har samlet en række gode råd, som du kan følge, hvis du vil have din sag behandlet hurtigt: 

  • Undgå så vidt muligt at skrive bemærkninger. De fleste sager, som kommer til manuel sagsbehandling, skyldes bemærkninger. Du kan som ansøger ofte fjerne blokerende fejlmeddelelser ved at skrive en bemærkning. Men vores systemer kan ikke vurdere eller tage stilling til en bemærkning, og ansøgningen ender derfor i manuel sagsbehandling. Hvis du er i tvivl om, hvordan du løser fejlkoder i skemakontrollen, er du velkommen til at ringe til vores kundevejledere.
  • Hvis du ønsker at skrive bemærkninger, så gør dem klare og tydelige.
  • Undgå at søge grundbetaling til arealer under 0,30 ha. Som økolog har du mulighed for at søge udbetaling af økologisk arealtilskud til marker under 0,30 ha, hvis marken ved tilsagnsperiodens start var 0,30 ha eller over. Det er dog ikke muligt at få grundbetaling til samme areal, hvis det er under 0,30 ha.
  • Vedhæft den dokumentation, vi beder om, på de rigtige sider. Hvis du er i tvivl, så læs vores hjælpelinks i fællesskemaet. Vores IT systemer kan ikke tjekke, om de dokumenter, du vedhæfter, er de rigtige. Husk derfor at læse vores links til, hvilke dokumenter vi efterspørger.
  • Tilret markindtegninger til de støtteberettigede arealer. Sørg for at gøre dette hvert år, så vi ikke skal sende høringsbreve om din rådighed over arealet.
  • Lav ændringsforslag i IMK allerede nu. Så har du god tid til at få tilpasset marker til det nye markblokgrundlag.
  • Løs så mange fejlkoder i skemakontrollen som muligt. Dette gælder også, når du får fejlmeddelelser, som ikke er blokerende. Fejlmeddelelser fører oftest til manuel sagsbehandling. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: arealtilskud@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU