Gå til hovedindholdet

Se vejledning om minivådområder og få gratis rådgivning af en oplandskonsulent

Til februar kan landmænd søge om tilskud til at anlægge minivådområder. Læs her om ordningen, og se om du kan søge tilskud.

Publiceret 6. december 2017

Du kan nu læse vejledningen for tilskud til minivådområder. Du kan også se på et kort, om du har mulighed for at søge tilskud. Ordningen åbner for ansøgninger 1. februar 2018. 

I vejledningen kan du læse mere om, hvad et minivådområde er, hvor det er muligt at placere minivådområder og om de krav, der er til ansøgerne. Du kan også som det første kontakte en oplandskonsulent i dit område og få hjælp til at finde ud af, om det er noget for dig. 

Se vejledningen her

Oplandskonsulenterne er klar med gratis rådgivning

Oplandskonsulenterne er et team af konsulenter, der tilbyder gratis rådgivning om de kollektive virkemidler, der findes til reduktion af kvælstof. Overvejer du at søge om tilskud til at anlægge et minivådområde på din bedrift, har du mulighed for at få gratis rådgivning.

Læs mere om, hvad oplandskonsulenterne kan hjælpe dig med på oplandskonsulenternes hjemmeside www.oplandskonsulenterne.dk og i vejledningen.  

Du skal være opmærksom på, at det er et krav på ordningen, at du har vedhæftet en erklæring fra en oplandskonsulent. Du kan læse mere om denne erklæring i vejledningen.  

Se på udpegningskortet, om du har mulighed for at anlægge et minivådområde

Vi har offentliggjort et kort i miljøgis, hvor du kan se, om der er mulighed for at etablere et minivådområde i dit område. Kortet kalder vi "udpegningskort for minivådområder". På udpegningskortet kan du finde ud af, om dine arealer egner sig til at blive minivådområder, og du dermed kan få tilskud. Du kan læse en detaljeret forklaring til kortet på vores hjemmeside eller i vejledningen.

Se Udpegningskortet her

Se forklaringen til kortet her

Du kan nu også finde et kortlag i Internet Markkort med udpegningskortet for minivådområder. Du finder kortlaget ved at klikke "Vandprojekter". Du skal zoome helt ind på dine arealer for at se, om du kan anlægge minivådområder.

Kort om ordningen
  • Et minivådområde er et virkemiddel, der renser drænvandet for kvælstof, inden det ledes ud i vandmiljøet. Derudover renser minivådområder drænvandet for fosfor. 
  • Du kan få tilskud til at anlægge minivådområder. Kvælstofeffekten deles mellem alle lodsejere i dit kystvandopland. 
  • Ordningen åbner for ansøgning om tilsagn 1. februar 2018 og lukker 3. april 2018.
  • Allerede inden ansøgningsrunden åbner, kan du få gratis hjælp af en oplandskonsulent til at vurdere dit projekt og hjælpe med din ansøgning
  • Du kan få 100 procent tilskud til etablering af et minivådområde gennem EU-midler.
  • Du kan få kompensation for det areal, du udtager til minivådområde samt for vedligehold. Kompensationen sker med nationalt finansieret de minimis-støtte. I 2018 er der afsat 50 mio. kr. til projektomkostninger og 6,1 mio. kr. til arealkompensation og vedligehold af minivådområdet.
  • Du skal opretholde og vedligeholde dit minivådområde i 10 år. Du har mulighed for at træde ud af ordningen og tilsagnet, før de 10 år er gået ved at tilbagebetale dit tilskud.
  • Vi forventer, at du kan søge til ordningen en gang om året fra 2018-2021.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk. 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU