Gå til hovedindholdet

Se tilskudsordningerne for 2018

Nu kan du få et overblik over Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger, som åbner i 2018. Vi har lavet små ændringer af åbnings- og lukkedatoer i forhold til, hvad vi tidligere har meldt ud.

Publiceret 19. februar 2018

Du kan her læse en oversigt over tilskudsordninger, der åbner i 2018. Oversigten er opdateret i forhold til den oversigt, vi offentliggjorde i april.

Vi har lavet små justeringer af åbnings- og lukkedatoer på nogle få af vores tilskudsordninger i 2018. Det har vi gjort, så ordninger altid åbner eller lukker på dage, hvor du har mulighed for at ringe til vores kundecenter. Der er tale om små ændringer på få dage.

Vi vil løbende sende flere informationer ud for de enkelte ordninger, så vi opfordrer dig til at holde dig orienteret på vores hjemmeside eller abonnere på vores nyheder.

Abonnér på vores nyheder her

Landdistriktsprogrammet

Her kan du se, hvilke ordninger der åbner under Landdistriktsprogrammet, og hvornår du kan søge tilskud.

Ordninger under Landdistriktsprogrammet

Åbner

Lukker

Kvælstof- og fosforvådområder (runde 1)

05.01.18

13.03.18

Minivådområder

01.02.18

10.04.18

Økologisk arealtilskud

01.02.18

20.04.18

Pleje af græs og naturarealer

01.02.18

20.04.18

20-årig fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder (udbetaling)

01.02.18

20.04.18

20-årig fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder (nyt tilsagn)

01.02.18

31.08.18

Lavbundsprojekter (runde 1)

02.03.18

17.04.18

Etablering af løsdrift i farestalde

15.06.18

30.08.18

Kvælstof- og fosforvådområder (runde 2)

15.06.18

04.09.18

Miljøteknologi (æg og fjerkræ, planteavl og gartnerier)

03.08.18

02.10.18

Modernisering af kvægstalde

16.08.18

13.12.18

Lavbundsprojekter (runde 2)

15.11.18

29.01.19

Ordningerne er medfinansieret af EU.

Du kan læse mere om de enkelte ordninger under Landdistriktsprogrammet her  

Du kan læse mere om Landdistriktsprogrammet her

Markedsordninger

Nedenfor kan du se, hvilke markedsordninger der åbner i 2018.

Du kan læse mere om den fælles markedsordning her 

 Markedsordninger

Åbner

Lukker

Promotion (information og salgsfremme)

12.01.18

12.04.18

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (frugt og grønt)

20.02.18

04.04.18

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (mælk)*

01.08.18

31.07.19

Producentorganisationer for frugt og grønt

03.08.18

01.10.18

Biavlsprogram 2020-2022

01.11.18

07.01.19

* Dette er en udbetalingsordning, og du skal ikke søge om tilsagn

EU's informations- og salgsfremmeordning skal du søge gennem EU-agenturet CHAFEA.

Du skal derfor holde øje med ordningen her

Nationale ordninger

Herunder kan du se, hvilke nationale ordninger der åbner i 2018.

 Nationale ordninger

Åbner

Lukker

Målrettede efterafgrøder

01.02.18

20.04.18

Bevaring af husdyrgenetiske ressourcer – dyretilskud

15.02.18

15.03.18

Bevaring af brun læsøbi – dronningetilskud

01.04.18

01.05.18

Bevaring af brun læsøbi – foreningstilskud

01.04.18

01.05.18

Bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer - projekttilskud

15.08.18

15.09.18

Dyrevelfærdspuljen

31.08.18

01.10.18

Bevaring af brun læsøbi – etableringstilskud 

03.09.18

01.10.18

Bevaring af husdyrgenetiske ressourcer - foreningstilskud

15.10.18

15.11.18

Ordninger du kan søge under Miljøstyrelsen

Du kan også søge en række tilskudsordninger for 2018 gennem Miljøstyrelsen. Datoerne for ordningerne som du kan søge hos Miljøstyrelsen er vejledende, og der kan forekomme ændringer. 

For at orientere dig om disse ordninger og muligvis søge om tilskud, skal du besøge Miljøstyrelsens hjemmeside.

Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Ordninger som skal ansøges hos Miljøstyrelsen

Åbner

Lukker

Sammenhængende arealer (forsøgsordning)

**

**

Skov med biodiversitetsformål*

02.05.18

02.07.18

Privat skovrejsning*

03.07.18

03.09.18

Privat urørt skov

03.07.18

03.09.18

Læhegn

03.07.18

03.09.18

* Ordning under Landdistriktsprogrammet.

**Dato er endnu ikke fastlagt.

Tilføjet 13. april 2018:
Tilskudsordninger i Fællesskemaet
Du kan også søge en række tilskud gennem Fællesskemaet. Du kan bl.a. søge om grundbetaling og grøn støtte, og flere af ovenstående tilskudsordninger skal du også søge gennem Fællesskemaet.

Her finder du mere information om, hvilke ordninger du kan søge i Fællesskemaet 2018.

Tilskudsordninger i Fællesskemaet

Læs mere i tilskudsguiden

Du kan løbende i 2018 læse mere om ordningernes indhold og prioritering af ansøgninger i tilskudsguiden. Der kan du blandt andet finde vejledninger til de enkelte ordninger.

Find tilskudsguiden

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU