Gå til hovedindholdet

Se, om du skal etablere husdyrefterafgrøder i 2017

Som opfølgning på Aftale om Fødevare- og landbrugspakke og beslutningen om en ny husdyrregulering, ændres reglerne for husdyrbrug med virkning fra 1. august 2017. Det betyder bl.a. en ny type efterafgrøder, og at der indføres et loft for udbringning af fosfor. I denne nyhed kan du læse om, hvordan du får hjælp til at beregne dit eventuelle krav til husdyrefterafgrøder.

Publiceret 21. april 2017

Med de nye regler udgår vilkår i husdyrgodkendelserne om efterafgrøder og erstattes af et generelt husdyrefterafgrødekrav. Du skal i 2017 derfor etablere husdyreftergrøder, hvis du:

  • har over 10 ha efterafgrødegrundareal
  • i planperioden 2015/2016 anvender 30 kg kvælstof eller derover i organisk gødning pr. hektar harmoniareal og
  • har arealer i et opland, som afvander til nitratfølsomme habitatnaturtyper i et Natura 2000-område, og hvor der samtidig er sket en stigning i mængden af udbragt organisk gødning siden 2007.

Hvis du er økolog, eller hvis du anvender under 30 kg kvælstof fra organisk gødning pr. hektar, er du ikke omfattet af et husdyrefterafgrødekrav.

Se oversigtskort over oplande med husdyrefterafgrødekrav i 2017 under husdyrefterafgrøder, hvor du også kan læse mere om ordningen.

Læs om husdyrefterafgrøder

Få hjælp til at beregne dit husdyrefterafgrødekrav

Du kan se det konkrete krav om husdyrefterafgrøder for de enkelte oplande i Internet Markkort (IMK). Her kan du se, hvilket krav der er for det eller de oplande, hvor dine marker er placeret. Hvis du har arealer i flere oplande med forskellige krav, kan du benytte et beregningsværktøj, der er tilgængeligt på hjemmesiden, til at beregne dit husdyrefterafgrødekrav.

Det endelig krav

Dit endelige krav til husdyrefterafgrøder vil du først få opgjort i forbindelse med indberetningen af din markplan for planperioden 2017/2018, og der gælder de samme regler, frister og alternativer for husdyrefterafgrøderne som der gør for de pligtige efterafgrøder.

Ny regulering af fosfor

Ud over kravet om husdyrefterafgrøder bliver alle bedrifter omfattet af en ny regulering af fosfor. Med den nye fosforregulering indføres der regler om, hvor meget fosfor fra gødning der må udbringes på harmoniarealerne, og krav om, at der også skal udarbejdes regnskab for fosfor i gødningsregnskabet.

Den nye fosforregulering vil omfatte både husdyrgødning, anden organisk gødning og handelsgødning, og der fastsættes forskellige fosforlofter for forskellige typer gødning.

Læs mere på siden om fosforregulering og ændrede harmoniregler

Du kan på Miljøstyrelsens hjemmeside læse mere om den samlede nye husdyrregulering.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU