Gå til hovedindholdet

Se hvornår du kan søge projekttilskud i 2016

Her får du et overblik over, hvornår NaturErhvervstyrelsen åbner for ansøgningsrunderne til alle ordningerne med projekttilskud under EU’s landdistriktsprogram i 2016.

Publiceret 28. januar 2016

Projekttilskudsordningerne er en del af EU´s Landdistriktsprogram 2014 - 2020. Oversigten viser de tilskudsordninger, som vi forventer at åbne i 2016. Samtidig ses de forventede tidspunkter for, hvornår ansøgningsrunderne åbner:

Tilskudsordning

Forventet tidspunkt for åbning af ansøgningsrunden

Lavbundsprojekter – forundersøgelse og realisering

15-01-2016

Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

04-03-2016

Miljøteknologi – modernisering af kvægstalde, inkl. økologi

07-04-2016

Miljøteknologi – modernisering, inkl. Økologisk investeringsstøtte til svinestalde

17-05-2016

Fosforvådområder – forundersøgelse og realisering

03-06-2016

Kvælstofvådområder – forundersøgelse og realisering

03-06-2016

Miljøteknologi – gartnere/øvrige driftsgrene

01-07-2016

Miljøteknologi – gylleforsuring

01-07-2016

Miljøteknologi – svine- og kvægstalde

01-07-2016

Miljøteknologi – modernisering af farestalde

01-07-2016

Natura 2000 – etablering af naturlige vandstandsforhold– forundersøgelse og realisering

05-08-2016

Natura 2000 – rydning og forberedelse til afgræsning

05-08-2016

Lavbundsprojekter – forundersøgelse og realisering

15-08-2016

Erhvervsudvikling-udviklingsprojekter og videndeling

04-10-2016

Økologisk investeringsstøtte

01-11-2016

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i tidspunkterne.

I Tilskudsguidenwww.naturerhverv.dk kan du finde information om åbningen af tilskudsordninger Her kan du også læse mere om de enkelte ordninger, se hvordan du søger, se ansøgningsfrister og få oplysninger om afsatte midler for ansøgningsrunden.

Regler, vejledning og ansøgningsmateriale bliver normalt offentliggjort i tilskudsguiden samtidig med, at ordningerne åbner.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Erhverv på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: erhverv@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU