Gå til hovedindholdet

Se hvilken miljøteknologi du kan få tilskud til i 2018

Skal du i gang med at investere i miljøteknologi, kan du nu se, hvilke teknologier du kan søge tilskud til i 2018. Miljøteknologi 2018 giver tilskud inden for sektorerne gartneri, planteavl samt æg og fjerkræ, og kan søges fra 3. august 2018. Læs mere i vejledningen, så du kan planlægge din ansøgning.

Publiceret 7. maj 2018

Du kan søge om tilskud til en række miljøteknologier inden for sektorerne æg, og fjerkræ, gartneri og planteavl fra 3. august til 2. oktober 2018. Du kan nu læse vejledningen og orientere dig i tilskudsguiden. 

Læs hele vejledningen her  

Få et hurtigt overblik i tilskudsguiden her  

I vejledningen og på tilskudsguiden kan du blandt andet læse om, hvad vi giver tilskud til, hvem der kan søge om tilskud og betingelserne for at få tilskud. Du kan også læse om, hvordan du søger om tilskud og finde vejledninger til ansøgningen. Hvis du vil søge om tilskud, anbefaler vi, at du læser vejledningen grundigt.    

Hvad kan du søge om tilskud til?

Med miljøteknologiordningen kan du søge om tilskud til at investere i en række nye miljøteknologier for at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra den primære jordbrugsproduktion. Du kan fx søge tilskud til LED-lys i slagtekyllingestalde, overdækning af gylletanke indeholdende fjerkrægødning, gødningscomputer til styring af gødning i væksthusproduktion af tomat og agurk eller en sensorbaseret ukrudtssprøjte. Find hele  listen med teknologier du kan søge om tilskud til i vejledningen.   

Du kan søge tilskud inden for de tre sektorer gartneri, planteavl samt æg og fjerkræ. Vi har opdelt hver af sektorerne planteavl og æg og fjerkræ i to puljer med henholdsvis en pulje til konventionelle og en til økologiske producenter. Se skemaet nedenfor. 

Sektor

Pulje

Ramme i mio. kr.

Indsatsområde

(reduktion af)

Gartneri

 

16

Energi

5

Næringsstof

11

Pesticid

Planteavl

Konventionel

15

Pesticid

Økologi

15

Næringsstof

Æg og fjerkræ

Konventionel (inkl. friland)

20

Ammoniak

20

Energi

Økologi

5

Ammoniak

5

Energi

I alt på hele ordningen

 

112

 

Dette er nyt i miljøteknologi 2018
Flere ting er nyt på miljøteknologi 2018 – æg og fjerkræ, gartneri og planteavl. Her er en kort oversigt over nogle af de vigtigste nye elementer:  

  • Vi indfører standardmiljøeffekter. Det betyder, at du ikke selv skal angive miljøeffekten for den teknologi, du søger tilskud til. Det skal sammen med en række nye initiativer være med til nedbringe sagsbehandlingstiden.
  • Vi beregner nu arbejdskraftsbehovet automatisk for dig, så det skal du ikke opgøre i din ansøgning.
  • Du skal ikke længere vedlægge miljøgodkendelse og byggetilladelse i din ansøgning om tilskud. Du skal dog huske, at de skal indsendes i din udbetalingsanmodning.
  • Du kan ikke længere få tilskud til konsulentbistand.
  • Du kan ikke længere få rateudbetaling.

Vi har desuden ændret vejledningens layout og rækkefølge, så den bedre kan bruges som et opslagsværk.  

En del af det danske landdistriktsprogram

Miljøteknologiordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20, og er medfinansieret af EU.  Ordningen har til formål at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.  

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på telefon 41 89 25 07.


MENU