Gå til hovedindholdet

Se den nye bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion for 2018

Vi har udstedt en ny bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion med mindre ændringer til husdyrproduktion. Bekendtgørelsen er trådt i kraft 1. januar 2018.

Publiceret 3. januar 2018

Ændringerne i bekendtgørelsen er præciseringer, forenklinger og tilretninger af allerede eksisterende produktionsregler. Du skal være opmærksom på, at reglerne gælder fra 1. januar 2018 og kan have betydning for dig. 

Læs bekendtgørelsen på retsinformation 

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion vil blive opdateret på baggrund af bekendtgørelsen og vil være tilgængelig omkring 1. marts 2018. 

Bekendtgørelsen indeholder følgende ændringer:  

 • Vækstrater for slagtekyllinger
  Definitionen for langsomt voksende slagtekyllinger ændres til en gennemsnitlig daglig tilvækst på højst 38 g over tre på hinanden følgende hold. Definitionen indeholder i dag en gennemsnitlig daglig tilvækst på 35 g.

 • Beplantningskrav for fjerkræ
  Du skal kun opfylde det generelle beplantningskrav på minimumsarealet, selvom du har valgt at give dine hønsefugle 1,5 gange minimumsarealet.

 • Udearealer til slagtekyllinger
  Der er samme krav til beplantning til slagtekyllinger som til høns, men på et mindre areal. For at fremme kyllingernes brug af arealet, skal beplantningen dog være tæt på stalden og med kortere afstand mellem beplantningerne.

 • Mobile huse til fjerkræ
  Der er ikke længere krav om, at mobile huse skal flyttes hver tredje uge. Kravet er nu, at der mindst skal være vegetation på 70 procent af udearealet.

 • Kaniner
  Vi hæver alderen for, hvornår ikke-økologiske kaniner kan indsættes med henblik på avl fra otte uger til tre måneder. Derudover øger vi mælkefodringsperioden fra fem uger til otte uger.  

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf.: 41 89 25 07.


MENU