Gå til hovedindholdet

Se den nye bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 15. januar 2018 og indeholder en række ændringer af krydsoverensstemmelseskravene. Blandt andet forenkler vi krav om landmænds anvendelse af medicin, og vi fjerner kravet om løbende indberetning til CHR for besætninger med får og geder.

Publiceret 10. januar 2018

Den nye bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse er nu offentliggjort i Retsinformation, og træder i kraft 15. januar 2018.

Du kan læse den nye bekendtgørelse her

I bekendtgørelsen har vi foretaget en række ændringer. Dem kan du læse om her.

Krav om løbende indberetning til CHR fra fåre- og gedebesætninger udgår

I dag skal du indberette til CHR inden 7 dage, efter du har flyttet får og geder. Det skal du fortsat, men fra 2018 vil overtrædelser af dette ikke længere medføre en overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne. I den nye bekendtgørelse har vi i stedet indført et krav om, at du årligt skal indberette det samlede antal får eller geder til CHR. Dermed udgår krav 2.5, delkrav 1 om indberetning inden 7 dage fra flytning, mens vi indfører et nyt delkrav om årlige indberetninger til CHR.

Se baggrunden for ændringen her

Vi forenkler udformningen af kravene om landmænds anvendelse af medicin

Kravene om, at dyr og produkter fra fødevareproducerende dyr ikke må indeholde restkoncentrationer af lægemidler, udgår af den nye bekendtgørelse. Det drejer sig om krav 2.14, delkrav 3, 5 og 6. Hvis der bliver fundet restkoncentrationer i dyr eller produkter, vil det i stedet være en overtrædelse af delkrav 2, som beskriver dine forpligtelser til at dokumentere, at du ikke leverer dyr og produkter, der indeholder restkoncentrationer af lægemidler. Læs om baggrunden for ændringen i høringsnyheden.

Vi tilretter løbende reglerne for krydsoverensstemmelse

Ifølge EU-reglerne er det et krav, at en række specifikke nationale bestemmelser bliver underlagt reglerne om krydsoverensstemmelse. Vi arbejder derfor med at sikre, at de nationale bestemmelser bliver skrevet korrekt ind i krydsoverensstemmelsesreglerne, og at det hverken bliver mere eller mindre, end EU-reglerne kræver.

Vi er samtidig i gang med at opdatere vejledningen om krydsoverensstemmelse med de nye krav i 2018. Den nye vejledning vil blive offentliggjort hurtigst muligt.

Fakta: Dette ændrer vi i bekendtgørelsen

Vi indfører følgende nye krydsoverensstemmelseskrav:

Krav 2.5, nyt delkrav 5:
”Ejeren eller den besætningsansvarlige skal sørge for, at det samlede antal får eller geder i besætningen skal være indberettet til CHR inden for det seneste år.”

Vi ophæver følgende krydsoverensstemmelseskrav:

Krav 2.5, delkrav 1:
”Ejeren eller brugeren af en fåre- eller gedebesætning skal sikre, at flytninger til stadighed er registreret i CHR. Følgende oplysninger skal registreres i CHR senest 7 dage efter, at flytningen har fundet sted:

  1. Antallet af flyttede får eller geder.
  2. Dato for flytningen.
  3. Afhænderen af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er udført, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen.
  4. Modtageren af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.”

Krav 2.14, delkrav 3:
”Fødevareproducerende dyr, der indeholder restkoncentrationer af et tilladt lægemiddel, som overstiger den fastsatte maksimalgrænseværdi, må ikke leveres til slagtning eller til marked for slagtedyr.”

Krav 2.14, delkrav 5:
”Produkter, som stammer fra fødevareproducerende dyr, herunder kød, mælk, æg og honning, må ikke markedsføres, sælges, overdrages, forarbejdes eller anvendes til konsum, hvis de:

  1. indeholder restkoncentrationer af et tilladt veterinært lægemiddel over den fastsatte maksimalgrænseværdi, eller
  2. indeholder rester af stoffer, der stammer fra ulovlig behandling.”

Krav 2.14, delkrav 6:
”Produkter, som stammer fra fødevareproducerende dyr, der har været behandlet i strid med punkt 2 må ikke markedsføres, sælges, overdrages eller forarbejdes med henblik på konsum.”

Du kan læse mere om ændringerne i den nye vejledning om krydsoverensstemmelse for 2018, som vi vil offentliggøre hurtigst muligt.

Bekendtgørelsen har været i ekstern høring i perioden 14. november til 5. december 2017.

Du kan se de høringssvar, vi har modtaget, vores bemærkninger til dem, samt øvrigt høringsmateriale på høringsportalen.

Se høringsmateriale på høringsportalen

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU