Gå til hovedindholdet

Satellitbilleder skal hjælpe til færre kontrolbesøg på målrettede efterafgrøder

Som led i et pilotprojekt vil Landbrugsstyrelsen i 2017 anvende satellitbilleder i forbindelse med kontrol af efterafgrøder.

Publiceret 25. august 2017

 

80 procent færre kontrolbesøg ved målrettede efterafgrøder
Vi vil i efteråret 2017 kontrollere de målrettede efterafgrøder i en særskilt efterafgrødekontrol. Som led i et pilotprojekt bruger vi i år satellitbilleder til kontrollen af de målrettede efterafgrøder. På tilfældigt udvalgte områder i Danmark foretages en automatiseret screening af satellitbilleder, og inden for disse områder vil vi udtage én procent af bedrifterne til fysisk kontrol af målrettede efterafgrøder. Uden brug af satellitbilleder skulle fem procent af bedrifterne med målrettede efterafgrøder kontrolleres fysisk. Det betyder altså 80 procent færre kontrolbesøg, når vi går i gang med at bruge satellitbillederne.  

Ved hjælp af satellitbilleder kan vi reducere antallet af bedrifter med målrettede efterafgrøder, der skal have fysisk kontrol. Brugen af satellitbilleder giver os mulighed for at beregne, hvilke marker der kan være etableret efterafgrøder på. Vi har udviklet en metode, der gør det muligt at frasortere de bedrifter, der overvejende sandsynligt opfylder kravet til etablering af frivillige efterafgrøder. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at der kan spares tid og penge både på de bedrifter, der undgår kontrolbesøg, og i Landbrugsstyrelsen.

Landmanden bliver hørt

Som led i pilotprojektet vil vi i ganske få tilfælde anvende satellitbilleder som det eneste grundlag for kontrollen af målrettede efterafgrøder, hvis der ud fra screeningen findes overbevisende overtrædelser. Inden disse sager afgøres, vil landmanden i midten af oktober modtage et brev om, at observationer fra satellitbilleder viser, at der ikke er et tilstrækkeligt areal med efterafgrøder inden for et eller flere ID-15-områder. Vi sender brevet i god tid, inden destruktionsfristen udløber. I brevet giver vi mulighed for, at landmanden enten kan indsende dokumentation for, at der er etableret efterafgrøder på arealet eller i begrundede tilfælde kan få et fysisk kontrolbesøg på de pågældende marker.

Kontrollerne uden besøg i marken gennemføres inden fristen for destruktion af efterafgrøder udløber. 

Fremtidens kontrol

Kontrollen af de målrettede efterafgrøder i 2017 er det første af Landbrugsstyrelsens pilotprojekter, der skal bidrage med erfaringer til udvikling af kontrollen. Vi forventer, at vi i fremtiden i langt højere grad kan basere kontrollen af tilskudsordninger og anden regulering på satellitbilleder. Vi forventer, at det kan forenkle kontrollen for landmanden. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU