Gå til hovedindholdet

Særlig fokus på udeforhold for økologiske husdyr

De økologiske dyr skal være ude nu, og i perioden fra 15. maj til 1. september har Landbrugsstyrelsens stikprøvekontrol på økologiske bedrifter derfor særligt fokus på udeforhold for husdyrene.

Publiceret 14. maj 2018

Landbrugsstyrelsen udfører i 2018 uanmeldt stikprøvekontrol på 5 % af de økologiske bedrifter. Det drejer sig om ca. 183 bedrifter i alt. Bedrifterne er udtaget til stikprøvekontrol på baggrund af en risikovurdering. I risikovurderingen indgår blandt andet antallet af dyr på bedriften og tidligere konstaterede overtrædelser.

Kravene er klare: Økologiske dyr skal have adgang til udearealer, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det.

  • I perioden 15. april til 1. november skal kreaturer og avlssvin have adgang til græsarealer.
  • Fjerkræ skal have adgang til udearealer, når de er fuldfjerede, og mindst en tredjedel af deres liv.
  • Udearealer til fjerkræ skal være dækket af vegetation på 70 % af arealet.

Fokus i vores kontrol

  • På kvægbedrifter vil vi fokusere på adgang til græsning og velfærd på græs.
  • På svinebedrifter vil vi fokusere på adgang til udearealer og velfærd i sommerperioden. Adgang til afkøling mv.
  • På fjerkræbedrifter vil vi fokusere på adgang til udearealer og beplantningskravet.

Læs mere om reglerne og krav til udearealer for de enkelte dyrearter i vores vejledning

Læs mere om stikprøvekontrol i vores kontrolinstruks

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til jordbrugskontrol@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07

 

 


MENU