Gå til hovedindholdet

Sådan spotter og bekæmper du biskadegørere

Bakterier, svampe, biller og mider kan true bifamilier. Derfor har vi har udarbejdet syv faktaark, som informerer om forskellige skadegørere, der kan forekomme i biavl.

Publiceret 5. marts 2018

De syv faktaark skal gøre det nemmere at spotte og bekæmpe biskadegørere. Faktaarkene er et led i arbejdet for fortsat at sikre sunde bier i Danmark.

Har du en familie med honning- eller humlebier, har du meldepligt ved mistanke om angreb fra en række skadegørere. Faktaarkene omfatter syv skadegørere, hvor der er meldepligt, og du kan bruge dem, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine bier er syge eller angrebet af en skadegører.   

Hvis du har mistanke om eller oplever angreb med en af disse skadegørere, skal du kontakte den lokale biinspektør eller Offentlig bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet.

Du kan melde biskadegørere til Centralt BigrådsRegister (CBR)

Hent faktaarkene her

Faktaarkene omhandler følgende skadegørere med meldepligt

  • Ondartet bipest forårsaget af bakterien Paenibacillus larvae. Meldepligt i Danmark
  • Europæisk bipest forårsaget af bakterien Melissococcus plutonius. Meldepligt i Danmark
  • Stenyngel forårsaget af en skimmelsvamp (Aspergillus sp.). Meldepligt i Danmark
  • Lille stadebille (Aethina tumida). Meldepligt i Danmark
  • Trakémider (Acarapis woodi). Meldepligt i Danmark
  • Tropilaelapsmider (Tropilaelaps sp.). Meldepligt i Danmark
  • Varroamider (Varroa destructor). Meldepligt på Anholt
 

Faktaarkene er udarbejdet som en del af Biavlsstrategien 2016 – 2019 i et samarbejde mellem Landbrugsstyrelsen og Offentlig bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: bevaringsudvalget@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU