Gå til hovedindholdet

Sådan indtegner du marker med økologi-, miljø- eller skovtilsagn i 2017

Du kan nu indtegne marker til ansøgning om arealstøtte for 2017 i Internet Markkort. Hvis du har marker med økologi-, miljø- eller skovtilsagn, er der flere ændringer, du skal være opmærksom på.

Publiceret 10. oktober 2016

I 2017 bliver det i mange tilfælde enklere for dig at indtegne marker med miljøtilsagn, fordi du ikke behøver at splitte markerne op i mange delmarker.

Hidtil har du for marker med miljøtilsagn delt markerne op efter, om de var støtteberettigede til grundbetaling eller ej. Det kan du i mange tilfælde slippe for nu.

Du kan læse mere og se billedeksempler i den guide, som du finder via linket sidst i denne nyhed.

De nye principper for indtegning hen over korttemaet ”Fradrag grundbetaling” forudsætter en ny bekendtgørelse for reglerne om markblokke og elektronisk Fællesskema. Vi forventer at sende bekendtgørelsen i høring i oktober eller november måned, hvorefter den kan træde i kraft før ansøgningsrunden. Men du kan allerede nu tegne efter de nye regler.

Marker med økologitilsagn

Hvis du har marker med økologitilsagn, kan du nu tegne din mark hen over områder, der er registreret på korttemaet ”Fradrag grundbetaling”. I sagsbehandlingen vil vi tage fradragsarealerne ud af dit tilsagn, så du ikke får udbetalt støtte til dem i resten af tilsagnsperioden.

Det er derfor vigtigt, at du tjekker om korttemaet ”Fradrag grundbetaling” er korrekt.

Du skal være opmærksom på, at der er enkelte undtagelser, hvor du kan være berettiget til tilskud for et areal, der er registeret i kortteamet ”Fradrag grundbetaling”.

Du kan læse mere om undtagelserne, og hvordan du søger tilsagn eller udbetaling til et af disse i den guide, som du finder via linket sidst i nyheden.  

Du kan lægge delmarker sammen, når du har miljøtilsagn

Hvis du har et område med ”Fradrag grundbetaling” i dine marker med miljøtilsagn, kan du tegne dine marker hen over fradragene, hvis fradragsarealerne er støtteberettigede under tilsagnet. Området med ”Fradrag grundbetaling” skal desuden være en del af det oprindelige tilsagn.

Dette gælder tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, Fastholdelse af vådområder eller andre typer miljøtilsagn.

Du kan med fordel lægge de delmarker sammen, som du har tilsagn til, og som opfylder tilsagnets betingelser. Hvis du sidste år indtegnede ”Fradrag grundbetaling” som selvstændige marker, kan du lægge dem sammen med den tilstødende mark. Det kræver dog, at de har samme tilsagnstype, støttesats og udløbsår som hovedmarken. Tjek, at du kun indtegner den del af marken, som bliver plejet.

Marker med grundbetaling under artikel 32

Der er også ændringer for marker, hvor du søger grundbetaling under artikel 32, fordi:

  • Du har et skovtilsagn
  • Du har et miljø- eller naturprojekt eller et miljøtilsagn

Læs mere om og se billedeksempler på indtegning af marker i 2017.  

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@naturerhverv.dk 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU