Gå til hovedindholdet

Sådan får du udbetalt tilskud til din slagtesvinestald eller din farestald

Har du modtaget tilsagn om tilskud i ordningen Modernisering af slagtesvinestalde 2016, indsatsområde 1 eller 2? Eller i ordningen Etablering af løsdrift i farestalde 2016? Og har du færdiggjort projektet og er derfor klar til at ansøge om udbetaling af tilskuddet? Så læs her.

Publiceret 8. september 2017

I Tilskudsguiden finder du en vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet i Tast-selv. Følger du denne anvisning, kan du spare dig selv tid. Anvisningen vil også hjælpe dig med at få alle de nødvendige oplysninger med, som vi skal bruge for at udbetale støtte.

Du kan finde vejledningerne her:

Vejledning for Modernisering af slagtesvinestalde 2016

Vejledning for Etablering af løsdrift i farestalde 2016

Disse to ordninger bruger standardomkostninger. Du skal derfor ikke indsende fakturaer, bankudskrifter eller lign. Skemaet til ansøgning om udbetaling i Tast-selv tager endnu ikke højde for standardomkostninger, og i skemaet bliver du fortsat bedt om at vedhæfte disse bilag. Vi har lavet vejledningerne for at gøre det klart for dig, hvilke oplysninger vi skal bruge, og hvordan du indtaster dem i ansøgningsskemaet.

Du skal stadig vedhæfte de nødvendige tilladelser fra andre myndigheder, fx byggetilladelse eller miljøgodkendelse, hvis vi endnu ikke har modtaget dem, samt dokumentation for korrekt skiltning.

Når du har søgt om udbetaling, foretager vi kontrol af projektet på stedet. Vi kan først udbetale tilskuddet, når denne kontrol er gennemført. Vær opmærksom på, at kontrolløren kan bede om at se fakturaer eller betalingsdokumentation. Som det fremgår af dit tilsagn, skal du fortsat gemme og kunne fremvise bilag i hele projektperioden og yderligere 5½ år herefter, selvom du ikke længere skal indsende dem.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan skemaet skal udfyldes, kan du ringe til tlf. 33 95 80 00 eller sende mail til projekttilskud@lbst.dk.


MENU