Gå til hovedindholdet

Sådan er udviklingen i dansk landbrug

Færre søger om landbrugsstøtte, og fordelingen af miljøfokusområderne ændrer sig lidt.

Publiceret 6. september 2017

Vi har lavet en opgørelse over udviklingen i direkte arealstøtte på baggrund af støtteansøgningerne for 2017 og sagsbehandlingen af støtteansøgninger for 2016.

Læs om udviklingen i dansk landbrug

Færre har søgt om de godt 6 milliarder støttekroner
De fællesskemaer, vi modtog i ansøgningsrunden 2017, viser, at der fortsat er et fald i antallet af ansøgere, og at der bliver søgt støtte til et mindre areal. Vi har i alt modtaget 39.551 ansøgninger om de godt 6 milliarder kroner under ordningerne grundbetaling, grøn støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere og ø-støtte.

Fakta:

  • Der blev søgt støtte af 39.551 bedrifter til et areal på i alt 2.586.462 ha i 2017.
  • Arealet med randzoner er faldet med ca. 1.000 ha fra 2016 til 2017, og der er i år 2.272 ha med randzoner.
  • Arealet med MFO-brak er steget med over 3.000 ha og udgør i 2017 ca. 29.000 ha.
  • Antallet af ansøgere om støtte til unge nyetablerede landbrugere er steget med ca. 200, så der samlet er 1.369 ansøgere.

De samlede reduktioner i direkte arealstøtte til landmænd i 2016 endte på 7,8 mio. kr. Det er et fald på 1,8 mio. kr. i forhold til 2015. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til landbrug@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU