Gå til hovedindholdet

Sådan dokumenterer du, at dine afgrøder er økologiske

Mange nye økologer er i fuld gang med at høste deres første økologiske afgrøder eller omlægningsafgrøder. Du kan bruge fællesskemaet for 2017 eller en økologistatuserklæring som dokumentation, hvis du endnu ikke har modtaget økologistatuserklæring for 2017. 

Publiceret 18. august 2017

Hvis du endnu ikke har fået din økologierklæring for 2017, kan du bruge fællesskemaet til at dokumentere, at dine afgrøder er økologiske. I fællesskemaet kan man se status for alle afgrøder. Alternativt kan du bruge din økologierklæring fra det foregående år sammen med en økologi-statuserklæring for markprodukter, som du kan hente på vores hjemmeside.  

Mindst en gang om året sender vi en statusrapport til alle økologer. Her kan du finde status for alle afgrøder på din bedrift.  

Hvor finder jeg min økologierklæring?

Du kan tilgå din egen økologierklæring via Tast selv-service. Når du er logget på Tast selv-service, kan du hente økologierklæringen under "Oversigter og Breve".   

Læs mere på siden "Økologierklæring - Tast selv-service".  

Sådan finder du andres økologierklæring

Hvis du ikke er økolog, eller hvis du vil se en andens økologierklæring, kan du tilgå dem via siden "Økologierklæring - Online register". Her kan du søge en økolog frem på CVR-nr., navn eller adresseinformationer. 

Hvad gør jeg, hvis afgrødens status ikke er korrekt i statusrapporten?

Det kan forekomme, at oplysninger om en afgrødes status i statusrapporten ikke er korrekt. I dette tilfælde kan dokumentere status for en afgrøde over for aftagere af produkter ved at udfylde en Økologistatuserklæring for markprodukter – ” Partidokumentation”.  

Du kan hente skemaet på vores hjemmeside. I skemaet udfylder du dine oplysninger om omlægningstidspunkt, så-tidspunkt og høsttidspunkter. På den måde kan du dokumentere, om afgrøderne er økologiske, ikke økologiske eller omlægningsafgrøder.

Økologistatuserklæring for markprodukter – ”Partidokumentation”

Sådan beregnes omlægningsstatus

Det er afgrødetypen, som bestemmer, hvor længe en mark skal være under omlægning, før afgrøden får økologisk status. 

Étårige afgrøder er økologiske, når der er gået mindst to år, svarende til 24 mdr. fra omlægning og frem til såning. Med andre ord skal jorden være dyrket økologisk i mindst to år, før der kan sås afgrøder, der skal sælges som økologiske. Det vil sige, at der kan høstes de første økologiske enårige afgrøder på en økologisk bedrift efter to år, plus den tid det tager fra frø til færdig afgrøde. I praksis vil de første forårsafgrøder typisk kunne høstes efter 28-32 måneder, og de første vinterafgrøder efter 36 måneder.  

I den mellemliggende periode kan énårige afgrøder kun sælges som ikke økologiske, eller de kan sælges som en omlægningsafgrøde, hvis afgrøden høstes senere end ét år efter omlægningsdatoen, og jorden dermed har været dyrket efter de økologiske regler i mindst ét år.  

Flerårige afgrøder som f.eks. brombær, æbler, pyntegrønt eller piletræer kan høstes som økologiske, når der er gået mindst tre år, svarede til 36 mdr. fra omlægning til høst. I den mellemliggende periode kan afgrøden sælges som enten ikke økologisk eller som omlægningsafgrøde, hvis afgrøden høstes mindst ét år efter omlægning. 

Græs, herunder permanent græs, kløvergræs, frøgræs og lucerne er økologisk, når det høstes 24 måneder efter omlægning og kan afsættes som omlægningsafgrøde 12 måneder efter omlægning.  

Læs mere i vores vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til jordbrugskontrol@lbst.dk. 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU