Gå til hovedindholdet

Så er Månegrisen klar på affyringsrampen

Nu går arbejdet i gang med at bygge Månegris-stalden, der skal skabe fremtidens svineproduktion. Der bliver tale om hele to stalde; en i Thy og en ved Randers.

Publiceret 29. november 2016

Visionen om, at man skal kunne udvide svineproduktionen og samtidig tage hensyn til både klimaet, miljøet og dyrene, er rykket et stort skridt nærmere.

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har netop besluttet, hvem der skal bygge modelstalden i Månegrisprojektet og dermed være med til at skabe fremtidens svineproduktion.

GUDP endte med at bevilge to af de tre indsendte projektansøgninger. Det ene er Apollo-Thy projektet, hvor der skal bygges en helt ny stald med 9.500 stipladser i Thy. Det andet er SPACE projektet, hvor man vil renovere eksisterende staldbygninger ved Randers og udvide produktionen til i alt 3.870 stipladser.

"Vi har været så privilegerede, at vi havde et rigtig stærkt ansøgerfelt. Derfor er vi glade for, at vi nu får ikke én, men to månegrisstalde, hvor der skal afprøves måleteknologier og forfølges en række spændende forretningsideer", siger GUDPs formand Mikael Thinghuus.

De to projekter får tilsammen ca. 14 mio. kroner til at gå videre med arbejdet, der forventes afsluttet i løbet af 2019. Miljø- og Fødevareministeriet vil følge projekterne tæt undervejs i forløbet bl.a. for at få mere viden om måleteknologiernes pålidelighed, præcision og pris.

Målet med Månegrisprojektet er at vise, at det ved hjælp af ny teknologi bliver muligt at miljøregulere på baggrund af de faktiske udledninger fra svinestaldene og samtidig fremme konkurrenceevnen for den enkelte landmand.


"Månegrisprojektet er med til at bane vejen for et stærkt, effektivt og ikke mindst bæredygtigt fremtidigt svineerhverv i Danmark. Jeg er spændt på at se, hvilke løsninger, de to projekter kan levere, og hvordan de fungerer ude i virkelige svinestalde”, siger Mikael Thinghuus.

Kontakt
Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arne Grønkjær Hansen på tlf. 72203319 vedrørende Apollo-Thy projektet og Jørgen Berth, på tlf. 86445648 vedrørende SPACE projektet.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07

Fakta
De to projekter skal hver især dokumentere udledninger fra deres kommercielle svineproduktion ved at udvikle og teste forskellige målesetups i staldene.

De opsamlede måledata om miljøbelastning integreres sammen med andre relevante produktions- og adfærdsdata i IT-værktøjer, hvor de behandles så det kan bruges til beslutningsstøtte og management af bedrifterne – for eksempel med hensyn til indeklimastyring.

Viden fra projekterne skal bl.a. give bidrag til udvikling af ny emissionsbaseret regulering.

I projekterne vil der også blive gennemført forsøg med teknologier til optimering af blandt andet fodertildeling, gyllehåndtering, dyrevelfærd og -sundhed.
 

Apollo-Thy

SPACE

Deltagere:

·         SKOV A/S

·         Big Dutchmann, Skandinavien A/S

·         Gråkjær A/S

·         SEGES, Videncenter for Svineproduktion

·         Tican Freshmeat A/S

·         Teknologisk Institut.

 

Størrelse og placering:

Barmarksprojekt i Thy med 9500 stipladser.

 

Tilskud fra GUDP:

Ca. 7,5 mio. kr.

 

Projektperiode:

1. januar 2017-31. december 2019

 

Kontaktperson:

Arne Grønkjær Hansen, tlf. 72203319

Deltagere:

·         I/S Værum Vestergaard (SPACE SYSTEMS ApS)

·         Munters A/S

·         Farmlog ApS

·         European protein

·         SEGES, Videncenter for Svineproduktion

·         DTU, Veterinærinstituttet

·         Wiping Systems

·         Teknologisk Institut               

·         Københavns Universitet.


Størrelse og placering:

Renoveringer og udvidelse i eksisterende bygninger ved Randers til i alt 3870 stipladser.

 

Tilskud fra GUDP:

Ca. 6,5 mio. kr.

 

Projektperiode:

1. januar 2017-1. oktober 2019

 

Kontaktperson:

Jørgen Berth, tlf. 8644564


MENU